xml:space="preserve"> >
--- °C
--- °C

2100

Globální teplota přesáhla 5 stupňů Celsia

Svět

Zvýšení průměrné globální teploty oproti předindustriálnímu období přesáhlo 5 stupňů Celsia. Jen v Latinské Americe tak každoročně přibude o osm milionů případů horečky dengue více než v roce 2020. Lidé, kteří přežili, sužují neustálé potravinové, hospodářské a přírodní krize. Škody způsobené záplavami se v Bangladéši zvýšily 30násobně, v Indii 20násobně a ve Spojeném království 60násobně (oproti 2020). Globální škody způsobené změnou klimatu překročily hodnotu 500 bilionů EUR (přepočteny na současnou hodnotu Eura, které od té doby čelilo masivní inflaci způsobené změnou klimatu). To je více než dvojnásobek hodnoty veškerého majetku na Zemi. Hladina moří dále vzrůstá a nenávratně směřuje k nárůstu o 6,5 m v budoucnosti, což bude znamenat zaplavení všech pobřežních měst. Svět se nachází ve společenském chaosu, v neustálých válkách o zdroje, země ovládly nacionalistické a nedemokratické režimy, které odrážejí nejistotu a hněv obyvatelstva.

2100

Globální povrchová teplota přestala růst

Svět

V roce 2100 mají klimatologové na celém světě poprvé důvod k oslavě. Po desetiletích, kdy průměrné teploty pravidelně překonávaly rekordy měření, se zdá, že se tento trend začíná obracet. Změna klimatu je prozatím stabilizována díky opatřením přijatým v předchozích desetiletích. Masivní investice, správné zdanění, stanovení pravidel a regulace přispěly ke zvrácení trendu rostoucích socioekonomických nerovností. Zlepšila se také kvalita půdy a lesů, což přispělo k lepšímu zdraví, kvalitnějším potravinám a k tomu, že nikdo na světě netrpí hladem.

2070

Pro extrémní vedra je neobyvatelná velká část planety

Austrálie, Indie, Afrika, Jižní Amerika a části Blízkého východu

Více než tři miliardy lidí žijí v extrémních vedrech, která nejsou dlouhodobě snesitelná pro lidský organismus. Jedná se o průměrné roční teploty přesahující 29 stupňů Celsia, často narůstající do nezvladatelných veder. Tato průměrná teplota přesahuje hranici, v jejímž rámci lidstvo vzkvétalo během posledních 6000 let. Například letní teploty v Dubaji dosahují pravidelně teploty 50 stupňů Celsia. Při takové teplotě lidé nemohou vycházet ze svých domovů. Kdysi bohaté letovisko dnes zeje prázdnotou. Zůstávají jen ti obyvatelé, kteří nemají prostředky k tomu, aby se přestěhovali.

www.bbc.com/news/science-...

www.nature.com/articles/n...

www.businessinsider.com/c...

2070

Technologie systémů zachycování uhlíku z atmosféry značně pokročila

Čína, EU, Svět

Světoví vědci vyvinuli několik způsobů, jak účinně odstraňovat CO2 z atmosféry. Podle předpovědí IPCC se nepodaří zvrátit růst globální teploty, pokud země nezačnou vedle dekarbonizace průmyslu investovat do způsobů, jak odstranit vypouštěné skleníkové plyny z atmosféry a trvale je ukládat pod zem. Díky technologickému vývoji je zachycování uhlíku udržitelné, levné a snadno reprodukovatelné. Země si od této technologie slibují, že z atmosféry odstraní 100 až 200 gigatun CO2. Stejnou pozornost věnují také ochraně lesů a divoké přírody, které budou tuto službu účinně plnit po staletí.

www.vox.com/energy-and-en...

2055

Čína se jako první země rozhodla pro geoinženýrství

Čína

V Číně se rozhodli jako první aplikovat technologii geoinženýrství, aby snížili teplotu na svém území a reagovali na stížnosti obyvatel na horka a výkyvy teplot. Porušili tak mezinárodní konvenci OSN o geoinženýrství, která umožňuje použití těchto metod pouze se souhlasem Rady bezpečnosti OSN. Kontroverzní technologie spočívá v rozprašování aerosolů komerčními letadly. Díky nim proniká do atmosféry méně slunečního záření. Obyvatelé se musí smířit s tím, že v průběhu let neuvidí modrou oblohu. Avšak jakmile se tato technologie začne používat, nelze ji kdykoli přerušit. Způsobilo by to extrémní nárůst teplot v krátké době s dopady na zdraví lidí a ekosystémů. Aerosoly způsobily nečekané změny počasí v sousedním Mongolsku. Oba státy se při stoupajícím napětí dostaly na hranici války. Technologii postupně zavádějí i další státy: země Blízkého východu a USA. Geopolitické napětí stoupá.

phys.org/news/2014-11-geo...

2053

Greta Thunbergová, klimatická aktivistka, slaví padesáté narozeniny

Švédsko

Celoživotní bojovnice za klimatickou spravedlnost oslavila své narozeniny s nejbližší rodinou na chatě ve Švédsku. Poté se však přesunula před budovu švédského parlamentu, kde na ni čekala veřejná oslava, kterou pro ni uspořádali její kolegové z klimatického hnutí. Ve veřejném projevu, který byl vysílán do celého světa, Greta vzpomněla na počátek svého úsilí, kdy jako šestnáctiletá školačka odmítla jít do školy a šla do švédského parlamentu s transparentem vyzývajícím k naléhavému řešení klimatické krize. Připomněla překážky, kterým musela čelit nejen při odvracení klimatické krize, ale také osobně při komunikaci s popírači změny klimatu, vedoucími představiteli podniků a vlád.

Na závěr jim poděkovala za jejich neúnavnou podporu a vytrvalost. S vážností a svým typickým varováním dodala: „Prozatím se nám podařilo odvrátit nejhorší. Lidstvo bylo dočasně zachráněno, ale to není konečné vítězství. Naší trvalou prioritou musí být také úsilí o ochranu planety Země. Musíme za něj bojovat, za nás, každý den, svými činy, občanskou angažovaností a bdělostí.

...

2052

Jaderná fúze urychlí zavření posledních zastaralých jaderných elektráren

Čína, EU, USA, Indie

Poté, co Čína i USA úspěšně spustily do zkušebního provozu první dvě elektrárny na fúzní pohon, ohlásily i EU a Indie začátek výstavby nových výkonných reaktorů. Uběhlo 30 let od prvního pokusu, kdy se podařilo vytvořit reakci jaderné fúze, která vedla k čistému energetickému zisku (USA, Lawrence Livermore National Laboratory’s National Ignition Facility). Fúze dokáže poskytnout téměř neomezený, bezpečný a čistý zdroj energie bez emisí uhlíku. Spuštění elektráren přichází sice v době, kdy svět dosáhl uhlíkové neutrality, umožní však nahradit i poslední dosluhující jaderné elektrárny energií, která je mnohem bezpečnější a s výrazně nižší ekologickou zátěží. Jaderná fúze bude využita i pro provoz zařízení na stahování CO2 z atmosféry, což urychlí návrat ke globální teplotě pod oteplení nad hranicí 1,5 °C. Vývoj elektráren na fúzní pohon probíhal v mezinárodní spolupráci všech zmíněných zemí. Sdílení poznatků a mezinárodní podpora urychlily výzkum a realizaci průlomové technologie, která se před několika desítkami let zdála být utopií.

www.theguardian.com/comme...

2051

Začíná epocha klimatických válek a válek o vodu

Svět

Ekonomické a sociální nejistoty způsobené suchem, hladem a nesnesitelnými teplotami vedou ke geopolitickému napětí ve více částech světa. V zemích globálního jihu vládnou ozbrojené junty, které mezi sebou bojují o zásoby vody nebo v partyzánských oddílech vstupují na území cizích států. Na Blízkém východě se znovu rozhořel vojenský konflikt, ke kterému se postupně přidávají globální mocnosti. Civilní obyvatelstvo se stěhuje na sever, kde naráží na otevřené násilí na hranicích. Mnohé evropské státy tak přecházejí k otevřeně extremistickým vládám, které si upevňují moc nedemokratickými způsoby.

america.aljazeera.com/opi...

2050

Lidstvo selhalo, směřuje k nezvratnému oteplení o více než 5 stupňů Celsia

Svět

Greta Thunbergová, dnes 47letá ikona boje proti změně klimatu, se symbolicky postavila před budovu švédského parlamentu. Po jejím boku stála již 71letá Severn Cullisová-Suzuki. Společně prohlásily, že jsme jako lidstvo selhali v nejdůležitější výzvě, které jsme kdy čelili. „Zdá se, že chamtivost, apatie a arogance definitivně vyhrály. Dostaly nás do situace, ve které nám příroda již není schopna nadále poskytovat stabilní prostředí. Nacházíme se v momentě, kdy už jako lidstvo neumíme prosperovat, jen hledat poslední možnosti, jak přežít. Dostali jsme se do období konfliktů, do doby, kdy na celém světě převládá lidské utrpení. Do boje za odvrácení klimatické krize jsme dali veškerou naši energii. Bohužel už není naděje.“ uvedly ve společném prohlášení.

2050

Země světa dosahují uhlíkové neutrality

Svět

Oslava 1. ledna 2050 bude letos neobvyklá, protože bude znamenat začátek nové éry lidstva. Od této chvíle budou lidé na celé planetě společně slavit, aby se vypořádali s největší výzvou v dějinách lidstva a dosáhli globální uhlíkové neutrality. Během třiceti let si toto úsilí vyžádalo transformaci globální ekonomiky, transformaci průmyslu, informací, výroby energie a změnu životního stylu, zejména ve vyspělých zemích. Země a životní prostředí jsou zdravější a společné úsilí zmátlo lidi na celé planetě. Aby bylo dosaženo stanoveného cíle, musela být konkurence mezi jednotlivci a zeměmi nahrazena spoluprací. Globální teplota na Zemi sice ještě neklesá, ale začíná se stabilizovat. Důležité však je, že hodnota PPM uhlíku v atmosféře dlouhodobě klesá pod bezpečnou hranici 350.

2049

Světové požáry vylidňují stále větší území

USA, Svět

Destrukce způsobená lesními požáry se ve světě se oproti roku 2021 více než ztrojnásobila, přičemž například v USA se spálené území zvětšilo více než osminásobně. Při globálním oteplení o každý stupeň se vždy území zničené požáry zvětšilo až čtyřnásobně. Některé, kdysi hustě osídlené a prosperující oblasti se vylidnily. Kalifornie, centrální Portugalsko, New South Wales v Austrálii – toto jsou regiony, ze kterých se vystěhovali všichni, kteří měli vůli a dostatek prostředků začít život jinde. Ti, kterým okolnosti, finanční situace, rodinné vazby či vztah k zemi neumožnily migrovat – pociťují narůstající chudobu, neustálý pocit nebezpečí z opakovaných požárů a potýkají se i se zdravotními problémy způsobenými nedýchatelným vzduchem, prašností a suchem.

www.carbonbrief.org/factc...

2048

Tání permafrostu způsobuje šíření neznámé nemoci

Vladivostok, Rusko

Při tání permafrostu se místní obyvatelé Sibiře nakazili nespecifikovanou chorobou, která se šíří kapičkami podobně jako koronavirus. Tato nemoc se následně rozšířila do Vladivostoku, Číny a odtud do celého světa. Úmrtnost je kolem 6 %, přičemž nemoc postihuje především lidi v produktivním věku, protože se váže na enzym, jehož je v lidském těle po třicítce méně. Zavřely se školky, školy, doprava a celosvětová ekonomice trpí obrovskými ztrátami. Mnozí lidé srovnávají situaci s rozšířením viru Covid-19, který ochromil celý svět v roce 2020. Tentokrát je to však závažnější.

www.bbc.com/earth/story/2...

2048

Šesté hromadné vymírání prozatím ustalo

Svět

V roce 2020 stál svět na počátku šestého masového vymírání druhů. Na rozdíl od předchozích ji nezpůsobil meteorit, sopečná erupce ani jiné přírodní faktory. Způsobila ji lidská činnost. Urbanizace, masivní odlesňování, průmyslové zemědělství, chov dobytka, spalování fosilních paliv, nadměrný rybolov, používání chemických postřiků a další lidské činnosti. Člověk drasticky ovlivnil téměř vše na planetě, proto se toto období označuje jako antropocén a nahradilo období holocénu, v němž se lidská civilizace postupně rozvíjela v dobrých klimatických podmínkách.

www.un.org/sustainabledev...

2047

Pitná voda přestala být na Slovensku samozřejmostí

Slovensko

Změna klimatu velmi negativně ovlivnila kvalitu vodních zdrojů. Vlivem přívalových dešťů a povodňových stavů se krátkodobě výrazně zhoršuje stav útvarů povrchové vody i chemický stav zdrojů podzemní vody využívaných k zásobování pitnou vodou. V období nízkých vodních stavů se zvyšuje eutrofizace a teplota vody, což má vliv na její kvalitu a zároveň i na stav a kvalitu ekosystémů přímo na ní závislých. K výpadkům dodávek bezpečné pitné vody dochází na pár týdnů každoročně v oblastech horní Nitry a Banské Bystrice. Ostatní evropské země jsou na tom ještě podstatně hůře. Česká republika například přišla o bezpečnou pitnou vodu již v roce 2040.

www.minzp.sk/files/odbor-...

2046

Smrkové porosty se na Slovensku stávají minulostí

Orava, Spiš, Kysuce, Slovensko

Nastal úplný rozpad smrkových lesních porostů na Slovensku, především v oblasti Oravy, Kysuc a Spiše. Úbytek stromů, zhoršení jejich zdravotního stavu a zvýšená míra poškozování lesů má také nepříznivé dopady na mimoprodukční funkce lesa, zejména na akumulaci uhlíku, regulaci vodního režimu porostů a povodí, kvalitu ovzduší nebo biologickou rozmanitost. Díky oteplení se každoročně opakovaly lýkožroutové kalamity, které decimovaly jehličnaté lesy Slovenska. Zkázu dokončily lesní požáry po dlouhých obdobích sucha, které začínají už na jaře. Pro změnu klimatu a nedostatečná adaptační opatření tak Slovensko ztratilo významnou část svého lesního fondu.

www.minzp.sk/files/odbor-...

2045

Sucho a vedra způsobily vylidnění afrického Sahelu

Afrika

Sahel se stává neobyvatelným. Z původních savan se staly pouště. Nedostatek vody v této oblasti neumožňuje přežití lidí a pěstování plodin. Stovky milionů lidí se dávají do pohybu s cílem nalézt si místo, kde budou moci důstojně žít. Většina zůstává na africkém kontinentu, ale část z nich se vydává i do Evropy a Severní Ameriky. Zpřísňují se imigrační opatření, na hranicích panuje napětí. Středozemní moře se stává dějištěm lidských tragédií a téměř válečných sporů mezi pobřežními hlídkami, plujícími se lidmi a vojenskými loděmi zemí severní Afriky a Evropy.

www.theguardian.com/envir...

www.wearewater.org/en/the...

2045

Objem pro člověka potřebných živin v rostlinách rapidně klesl

Svět

Koncentrace CO2 v ovzduší se zvýšila natolik, že v mnoha vypěstovaných potravinářských plodinách – včetně pšenice, rýže, ječmene a sójových bobů – se výrazně snížil objem výživných látek. Týká se to také mnoha látek důležitých pro celkové zdraví, jako je železo, zinek a bílkoviny. Zvýšená koncentrace CO2 ovlivňuje množství i kvalitu pícnin, a tím i zdraví, výkonnost a kvantitu zvířat. Díky tomu klesá dostupnost výživných látek z potravin živočišného původu, jako jsou maso, mléko a vejce. Tato ztráta živin v jídle se začala projevovat na zdraví a vitalitě stovky milionů lidí, kteří už stejně byli na pokraji nedostatku. Jde hlavně o rozvojové země v Asii, na Středním východě a v severní Africe – na základě jejich stravovacích preferencí jsou nejvíce postiženi těmito změnami. Popírači důsledků klimatické změny si zvykli před dvaceti lety argumentovat, že zvýšený objem CO2 v atmosféře má blahodárný vliv na růst flóry. Drastické snížení potřebných živin v rostlinách však vyvrátilo tento optimismus.

gcan.ifpri.info/files/201...

2044

Ostrovy Kiribati se staly neobyvatelnými

Kiribati, Tichý oceán

Ostrovní stát Kiribati se stal první zemí, která se pro stoupající hladinu oceánů stala neobyvatelnou. Během posledních deseti let její obyvatelé postupně emigrovali, protože jejich domy byly vystavovány každoročním záplavám a jejich živobytí bylo nejisté. Voda, která původně byla zdrojem přežití (rybolov), se stala jejich nepřítelem. V roce 2044 opustil tento někdejší ráj, sestávající z 33 atolů, poslední obyvatel. Nový Zéland poskytl azyl převážné části populace, zbytek skončil v uprchlických táborech na ostrově Nauru.

www.iberdrola.com/environ...

2044

Austrálie oznámila, že koaly jako živočišný druh vyhynuly

Austrálie

V důsledku klimatické změny, koala (Phascolarctos cinereus), nejikoničtější australský vačnatec, oficiálně vyhynula jako druh. Strava koal sestávala výlučně z listů eukalyptu. Zvyšující se hladiny oxidu uhličitého v atmosféře snížily výživovou hodnotu listů, což vedlo k podvýživě a hladovění koal. Delší a častěji suchá a následný zvýšený výskyt lesních požárů završil proces vymírání.

onekindplanet.org/top-10/...

2044

Globální odzbrojení přináší snížení emisí a nové finance na transformaci

USA, Čína, Svět

Když se Čína a USA dostaly na pokraj války kvůli roztržce v Jihočínském moři, došlo k významné dohodě o odzbrojení a snížení výdajů na zbrojení po celém světě. Tomuto kroku předcházel nejen velký mezinárodní tlak, ale také nespokojenost občanů obou zemí, kteří se důrazně postavili proti dalšímu zbrojení. Místo toho vyzvali k využití těchto zdrojů k dokončení přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku a ke zmírnění dopadů změny klimatu.

disarmamenthandbook.org/h...

2043

Australský premiér prohlásil Velký bariérový útes za mrtvý

Tichý oceán

Velký bariérový útes byl vybělený a uhynul dříve, než se očekávalo. Tato obrovská tragédie znamená snížení druhové rozmanitosti a výraznou ztrátu ryb v oceánu. To má za následek nedostatek potravy, obživy a následné stahování lidí z Papuy-Nové Guineje, Indonésie a Filipín. Desítky milionů lidí se dostaly na pokraj hladu. Mnohé rekrutují do svých řad místní guerilové, militantní a teroristické skupiny, které vyhlašují válku proti lidem z bohatého severu. Vyčítají jim, že nepodnikli dost k odvrácení klimatické krize, která je vyhnala z domovů, a proto musí nést zodpovědnost za své chování.

edition.cnn.com/travel/ar...

2042

Z částí amazonského pralesa se stává savana

Amazonie

Několik generací poslouchalo příběhy o plicích naší planety, amazonském pralese. Ten se bohužel stal minulostí. Rozsáhlá deforestace, masivní ničivé požáry, zabírání půdy pro chov skotu a pěstování sóji se tomuto pokladu planety stalo osudnými. K záchraně amazonského pralesa nepomohly ani protesty, blokády a akce občanské neposlušnosti původních obyvatel či politický tlak zvenčí. Stala se z něj země podobná savaně. Druhově rozmanité stromy, rostliny a živočichové nahradili pole, stepní trávy a otevřená prostranství. Z plic světa zůstalo už jen velmi málo. Na místech, kde žilo 10 % světové druhové rozmanitosti, kde měly domov nejvzácnější rostliny a zvířata, zdomácněla sója, palma olejná a skot.

www.weforum.org/press/202...

2042

Polovina světových pobřežních oblastí chráněných před komerčním rybolovem

Svět

Sen mnoha ochránců přírody se stal skutečností. Po dlouhých bojích na lodích, v médiích, v soudních síních, konferenčních místnostech a před sídly podniků a přístavů se podařilo dosáhnout toho, že polovina mořské pobřežní oblasti je prohlášena za chráněnou. Od letošního roku je zde zakázán komerční rybolov. To jim dává čas na zotavení z brutálního decimování jejich populací v posledních sto letech. Mnoho druhů bylo vyhnáno na pokraj vyhynutí, což znamenalo nejen menší úlovky pro rybáře, které musely dotovat státy, ale také nucené stěhování mnoha lidí, kteří se dříve rybolovem živili. Tento smrtící trend se podařilo zastavit a odborníci tvrdí, že do dvaceti let se tyto oblasti budou opět pyšnit bohatou rybí populací, která umožní regulovaný, kontrolovaný a udržitelný rybolov.

www.iucn.org/resources/is...

2041

Zemědělská půda je téměř neúrodná

Svět

Odborníci na půdu a uvědomělí farmáři spolu s klimatickými aktivisty celá desetiletí upozorňovali na problém používání hnojiv, degradaci půdy a jejich možné následky. Bohužel letos se jejich výstražná varování splnila. Když došly celosvětové zásoby dusičnatých hnojiv, půda zničená průmyslovým zemědělstvím, chemikáliemi a orbou na mnoha místech světa vypověděla službu. Konvenční zemědělci, kteří byli dotacemi podporováni k nezodpovědnému využívání vzácné půdní struktury, deklarují velmi nízké výnosy a prosí o záchranu. Ceny potravin raketově stouply, a to nejen ceny zeleniny, ale také masa a masných výrobků ze zvířat, která byla krmena surovinami od těchto zemědělců. OSN vydává závažné prohlášení o tom, že polovinu populace planety ohrožuje nedostatek potravin.

e360.yale.edu/features/wh...

2041

Desertifikace zastavena

Svět

V roce 2017 se 75 % rozlohy planety potýkalo s degradací půdy. Vědci předpovídají, že do roku 2050 by to mohlo být až 90 % v důsledku masivního odlesňování, přilehlého zemědělství, používání chemických látek, těžby zdrojů a urbanizace. Tento trend se zdál být nezvratný a měl způsobit migraci 750 milionů lidí, především ze subsaharské Afriky, Asie, Indie a Číny. Naštěstí se to podařilo zastavit. Přestalo se masivně kácet, vysazovaly se stromy a keře, změnilo se používání chemických látek v zemědělství, přestalo se orat a především si poměrně značná část obyvatel planety zvykla na rostlinnou stravu a omezila maso a masné výrobky. Významně pomohly také celosvětové iniciativy na ochranu, vytváření a využívání kompostu z bioodpadu produkovaného restauracemi a domácnostmi. Dříve hnily na skládkách nebo se pálily, ale od zavedení oběhového hospodářství, které funguje, se živiny z půdy začaly opět vracet do půdy.

phys.org/news/2018-06-wor...

2040

Části Pobaltí, Dánska a Německa jsou zaplaveny. Obyvatelé se stěhují na jih.

Pobaltí, Dánsko, Německo

V souvislosti se zvyšující se hladinou moří z rozbředlých ledovců rozsáhlá území Pobaltí, Dánska a Německa zaplavila slaná voda. Zničila úrodu a ohrozila tisíce lidí zaměstnaných v zemědělství. Výrazně se snížil podíl volné plochy na pěstování potravin, což znamenalo velký nárůst cen potravin. Nepomohla ani stavba velké přehrady mezi Norskem a Velkou Británií, protože se nestihla dokončit včas.

www.climaterealityproject...

2040

Původní obyvatelé spravují klíčové přírodní oblasti planety

Svět

Po desetiletích bojů za svá práva se původní obyvatelé dočkali nároku na zemi svých předků. OSN se dohodla se svými členskými státy na předání správy přírodních území Amazonie, Indonésie, sibiřské tajgy a dalších důležitých přírodních území do rukou potomků původních obyvatel. Ti mají za úkol starat se o území tak, aby bylo udržitelné, aby přispívaly k udržení a rozvoji druhové rozmanitosti, a aby toto území ukládalo do země uhlík z atmosféry. K tomuto bezprecedentnímu kroku přispělo odhalení, že za obrovskými požáry, které zničily velkou část uvedených území a měly na svědomí stovky mrtvých, stojí těžební a zemědělské společnosti. Ty se snažily využít spálené části lesů pro chov zvířat a těžbu vzácných kovů.

2040

Nejbohatší lidé na Zemi si budují bunkry a přesouvají se do bezpečných lokalit

Nový Zéland, Svět

Nejbohatší lidé si ve velké míře kupují obrovské pozemky, kde si budují bunkry s vlastními adaptačními opatřeními vůči důsledkům klimatu. Oblíbené lokality jsou Nový Zéland a Kanada. Tento proces pojištění pro období největších krizí začal již před desetiletími, v tomto období se však majitelé do zmíněných bunkrů již skutečně stahují nastálo. Finanční a průmysloví magnáti se tak chrání nejen vůči následkům požárů, povodní, tornád a dalších výkyvů počasí, ale zároveň je to způsob jak uniknout hněvu občanů. Protože ti si už uvědomují, že žijí na sociálně rozdělené planetě, kde následky klimatické krize nedopadají na všechny stejně a povětšinou nejméně právě na ty národy a jednotlivce, kteří ji v největší míře způsobili.

2039

Klimatická krize způsobuje lokální sociální nerovnosti

Slovensko, EU, USA, Svět

Svět začíná viditelné důsledky environmentální sociální nespravedlnosti: důsledky zvyšující se hladiny moří, záplav či požárů pociťují nejsilnější lidé v nejhorší sociální situaci v dané oblasti. Jen v americkém Texasu žije půl milionu Latinských američanů v chudých čtvrtích zvaných „colonias“ bez odvodňovacího systému a vyrovnání toků během záplav. Stejné následky pociťují mnohé obce a osady na Slovensku – převážně ty, které obývají lidé ze sociálně vyloučeného prostředí. Z oblastí, které pravidelně postihují následky klimatické změny, se odstěhovali zámožnější občané. Lokality jako Florida (povodně, zvyšující se hladina moří), městečka v blízkosti kalifornských lesů (požáry), údolí v blízkosti horských toků na Slovensku (záplavy) se stávají místem pro život lidí v obtížné sociální situaci, kteří si nemohou dovolit odejít kvůli vysokým cenám nemovitostí v bezpečnějších oblastech.

agupubs.onlinelibrary.wil...

2039

Fosilní daň schválena

Slovensko, EU

Slovenský parlament na návrh vlády schválil zavedení již dříve schválené evropské daně z fosilních paliv. Daň se bude vztahovat na výrobky, jejichž používání je v přímém rozporu s klimatickými závazky. Konkrétní seznam produktů a služeb a výši daně si můžete prohlédnout v přehledové aplikaci slovenské finanční správy. Jedná se však především o automobily se spalovacími motory, fosilní paliva, letenky, masné výrobky, klimatizace, ale také o seskoky padákem, sportovní závody a nákladní automobily. Zvýšené výdaje na pořízení těchto výrobků a služeb jsou zase kompenzovány nižší daní na klimaticky neutrální výrobky. Patří mezi ně místní potraviny, jízdní kola, vlaková doprava, sudy na dešťovou vodu, nákup rostlin a stromů, ale také půjčovné za sportovní potřeby, závody na běžkách a místní agroturistiku.

en.wikipedia.org/wiki/Car...

2038

Opylovači se dostali do stadia kritického ohrožení

Svět

Klimatická krize a radikální ztráta biologické rozmanitosti způsobily, že počty opylovačů se tak snížily, že produkce množství zásadních potravin, potřebných pro přežití lidstva je ohrožena. Esenciální plodiny nemá kdo opylovat. Počty, ale zejména zdraví opylovačů-včel, čmeláků, motýlů či brouků byly ohroženy kvalitou ovzduší, chemickými postřiky, monokulturami a ztrátou přirozených porostů. V teplejším podnebí, způsobeném klimatickou změnou, se také začaly rychle šířit nemoci, které způsobovaly úhyn celých rojů včel a dalších opylovačů. Mnohé země jsou nuceny k využívání lidské pracovní síly pro opylování – zdlouhavý, nákladný a málo produktivní proces.

esajournals.onlinelibrary...

2038

Název akce: Mangrovové porosty hrají zásadní roli při přizpůsobování se změně klimatu

jihovýchodní Asie

Původně dobrovolnická iniciativa nabyla obrovských rozměrů, když se země ASEAN dohodly na společné podpoře výsadby a pěstování mangrovových porostů. Tyto stromy, respektive lesní společenstva, která mangrovy vytvářejí, nejsou ničím jiným než zázrakem. Nejenže ukládají uhlík z atmosféry a poskytují bezpečný prostor pro rozkvět rozmanitých druhů a živobytí lidem v jejich okolí, ale vytvářejí také přirozenou bariéru proti stoupající hladině moří a extrémním povětrnostním jevům v podobě bouří a tsunami. Vynikající výsledky inspirují k obnově mangrovových lesů také země Jižní a Střední Ameriky.

www.ecowatch.com/mangrove...

2038

Indie zakazuje používání vozidel se spalovacími motory

Indie

V druhé nejlidnatější zemi světa již nelze řídit auto se spalovacím motorem. Za posledních 15 let se Indii podařilo vybudovat infrastrukturu pro elektromobily, které jsou poháněny obnovitelnou energií, především solární a větrnou. K tomu přispěla i decentralizace energetické infrastruktury, která umožňuje, aby se na dodávkách elektřiny podíleli i malí výrobci. Součástí plánu byl také odkup automobilů se spalovacími motory státem za symbolickou cenu. V udržitelném průmyslu byly použity recyklované suroviny. Indie tak nejen významně přispěla k plnění svých klimatických závazků, ale podařilo se jí také vyřešit obrovský problém znečištění ovzduší, který každoročně způsoboval předčasná úmrtí milionů lidí.

money.cnn.com/2017/07/26/...

2037

Extrémní vlny veder v Indii

Kalkata, Indie

Globální teplota překonala průměr 2 stupňů Celsia. Ve srovnání s rokem 2020 je v Indii 32krát více vln extrémních veder, každé trvá pětkrát déle než v minulosti a tyto vlny postihují 93násobně více lidí. Horka mají extrémní dopad na každodenní život, na zemědělství a na lidi ve vyšším věku či žijící v absolutní chudobě. Následky veder (suchá, neúroda) způsobují nárůst počtu lidí pod hranicí chudoby a lidí, kteří unikají z nehostinných oblastí. Společenské napětí v nejlidnatějším státě světa je dlouhodobé, přispívají k němu četné vnitřní konflikty, které sucha, horka a neúroda jen umocňují.

interactive.carbonbrief.o...

2037

Klimatická krize se stává hlavní hybnou silou migrace

Svět

Sucho, extrémní teploty, hladomor a povodně se stávají hlavními důvody migrace. Od roku 2020 je to už téměř půl miliardy lidí, kteří přišli o svůj domov díky příčinám přímo či nepřímo zaviněnými klimatickou změnou. I ozbrojené konflikty, které způsobovaly emigraci i v minulosti – jsou dnes často ovlivněny klimatickou změnou – bojem o vodu, potraviny, či sociálními nepokoji, jako následky výkyvů počasí a sociálního nedostatku. Ze subtropických a tropických oblastí, kde neúroda, nesnesitelné teploty či nové nemoci neumožňují obyvatelům dále existovat, se uprchlíci přesouvají do chladnějších a stabilnějších lokalit. Následkem je i růst popularity nacionalistických, extremistických politiků v zemích mírného pásma. V mnoha z nich i formují vládu a výsledkem jsou autoritářské, opresivní státy, které se uzavírají před světem a utlačují i vlastní obyvatele. Evropská unie, ale i jakákoli kooperace mezi státy na půdě OSN se rozpadla díky neustálým mezinárodním konfliktům. Obrovské nepokoje se koncentrují na hranicích bezpečnějších států a vzniká nespočet obrovských uprchlických táborů: území nikoho, která jsou vlastně celá města, ale bez zdrojů a infrastruktury.

publications.iom.int/syst...

2037

Švédsko, Německo

Švédsko, Německo

Dvě průmyslové země se rozhodly řešit problém dekarbonizace ekonomiky zkrácením pracovního týdne při zachování stejných mezd zaměstnanců. Ze současných 35 hodin týdně budou zaměstnanci pracovat kratší dobu, což jim umožní věnovat se rodině, koníčkům a osobnímu životu. Zákonodárci očekávají nejen snížení emisí skleníkových plynů, ale také snížení dříve rostoucího psychického stresu, který odčerpává velké množství finančních prostředků ze systému zdravotní péče. Německý prezident prohlásil, že „zkrácením pracovní doby jsme přispěli k řešení dvou velkých výzev, a to klimatické krize a krize duševního zdraví“.

www.theguardian.com/envir...

autonomy.work/wp-content/...

2037

Poslední vyrobený automobil se spalovacím motorem

USA

Symbolicky poslední automobil se spalovacím motorem sjel z výrobní linky v americkém Detroitu, kde byla v roce 1908 zahájena sériová výroba Modelu T. Transformace automobilového průmyslu a osobní dopravy však probíhá již deset let. Posledními automobily se spalovacími motory byly nákladní automobily. Osobní doprava je již celosvětově elektrifikována. Počet automobilů se ve srovnání s předchozím desetiletím výrazně snížil: vlastnit auto je ekonomicky nákladné a nepohodlné. Veřejná doprava na celém světě se zlepšila a individuální doprava má podobu systémů sdílení automobilů – malých, vzájemně propojených družstev a sociálních podniků. S přechodem na elektromotory a vodík mizí z pump benzin a nafta.

www.transportenvironment....

...

2036

Říční lodní doprava v Evropě byla zastavena

EU

Dlouhotrvající sucho a nedostatek srážek způsobily velmi nízkou hladinu evropských veletoků, především Dunaje, Rýna a Odry. Příliš nízká hladina řek představuje velké problémy pro říční dopravu, turismus a zásobování. Tisíce lidí v návaznosti na to přišly o práci, lidé žijící z turismu hlásí nižší příjmy a vodní elektrárny pro nízkou hladinu vody neumějí vyrábět energii v očekávané míře. Několik jaderných elektráren muselo být nouzově vypnuto kvůli nedostatku vody pro chladící věže. Všichni věří, že příští rok bude lepší, ale podle vědeckých závěrů lze očekávat podobné hladiny řek i v příštích letech.

www.climaterealityproject...

2036

Velká zelená bariéra dokončena

oblast Sahelu

Unikátní přírodní bariéra, která vede v délce 8 000 km ze Senegalu do Džibutska, byla sice opožděna, ale přesto dokončena. Sto milionů hektarů znehodnocené půdy v jednom z nejnehostinnějších regionů bylo obnoveno, což umožnilo milionům lidí v Sahelu žít důstojně. To je nejen příspěvek ke snížení chudoby, migrace a nejistoty, ale také k boji proti změně klimatu, protože Velká zelená bariéra přispěje ke snížení množství CO2 v atmosféře o 250 milionů tun ročně. Panafrické hnutí 20 zemí, které za projektem stojí, získalo letos Nobelovu cenu za mír. Při přebírání ceny pronesl zástupce Mali dnes již legendární větu: „Afrika převzala svůj díl odpovědnosti, je načase, aby zbytek světa udělal totéž.

www.greatgreenwall.org/20...

2036

Schválení historické globální dohody o daňových rájích

Svět

Daňové ráje byly v minulém století hojně využívaným způsobem, jak vyvézt finanční prostředky vytvořené v jedné zemi do jiné a vyhnout se příspěvkům na chod země, která tyto finance umožnila. Příkladem jsou miliardáři ze Silicon Valley, herci, členové královských rodin a sportovci. Daňové úniky těch nejbohatších vedly k tomu, že ti, kteří nejvíce přispěli k emisím skleníkových plynů, přispívali do státního rozpočtu jen málo a ten se potýkal s důsledky jejich jednání. Daňové ráje prohloubily socioekonomické nerovnosti, které vedly k masovým protestům a stávkám, a tím ovlivnily výsledky voleb ve všech zemích. Na jejich základě vznikl Globální pakt o daňových rájích pod vedením OSN, v němž se členské státy zavázaly zabránit využívání daňových rájů jako prostředku daňových úniků pro bohaté. Prostředky ve výši přibližně 500 miliard EUR ročně, které se takto získají do národních rozpočtů, budou podle dohody použity na podporu spravedlivé transformace průmyslových regionů na bezuhlíkové hospodářství po celém světě.

www.imf.org/external/pubs...

2035

Čína dokončila Novou hedvábnou stezku

Čína, Svět

Čínská Nová hedvábná stezka. Belt and Road Initiative představuje kolosální projekt, který propojuje silnicemi, mosty, průmyslovou infrastrukturou a přístavy asijské státy se Západní Evropou, ale i Latinskou Amerikou. Tato aktivita ještě umocnila mezinárodní obchod, který nahrazuje spotřebu a zpracování materiálů z lokálních zdrojů i tam, kde to bylo přirozené a dlouhodobě fungující. Prostřednictvím Belt and Road Initiative Čína exportovala průmyslové praktiky a způsoby výroby energie, založené převážně na uhlí do partnerských států. Projekt tedy v kombinaci emisí způsobených jeho výstavbou a zároveň nastavením neudržitelné produkce v partnerských zemích znemožnil jakékoliv dosažení cíle Pařížské dohody.

e360.yale.edu/features/ho...

2035

Slovensko se připravuje na dopady klimatické krize

Slovensko

Tisíce dobrovolníků stráví poslední říjnový víkend v lesích, na polích a loukách. Jejich úkolem je nastartovat obnovu krajiny, která byla v minulém století zplundrována intenzivním zemědělstvím, těžbou dřeva a těžkým průmyslem. Dobrovolníci pomáhají lesníkům a zemědělcům s nezbytnými opatřeními: obnovují mokřady, vysazují stromy, budují hájovny, staví oplocenky, čistí lesní cesty a provádějí další práce potřebné pro krajinu. Tyto činnosti jsou důležité pro zmírnění dopadů změny klimatu, která se stále projevuje extrémním počasím, ať už jde o velké sucho nebo přívalové deště, které způsobují lokální záplavy a obrovské škody na majetku. Koordinátor celé akce v čele s Úřadem vlády ve večerních zprávách prohlásil: „Dopady klimatické krize jsou v naší zemi velmi vážné. Proto jsme se rozhodli nečekat a přizpůsobit naši drahocennou zemi jejím dopadům, jako je sucho, přívalové deště, silný vítr a vysoká vedra. Napravujeme tak chyby předchozích generací, které snížily schopnost přírody vyrovnat se s důsledky našeho jednání. Dnešní aktivita je však jen začátkem dlouhého a pravidelného procesu, kterého se budeme rádi účastnit.“

2035

Vyspělé země prohlašují, že pro ně skončila doba materiálního růstu

EU, Kanada, Austrálie, USA, Čína

12. prosince v Paříži učinilo 12 nejrozvinutějších zemí symbolické a významné prohlášení, a to dvacet let po podpisu Pařížské dohody. Společně v něm prohlašují: „Éra materiálního růstu v našich zemích skončila. Vstupujeme do éry udržitelné společnosti založené na vzdělání, pečující ekonomice, zkrácené pracovní době a spolupráci namísto konkurence.“ Toto prohlášení bylo výsledkem dlouhodobé transformace společnosti. Státy tak symbolicky přijaly svou odpovědnost vůči zbytku světa za emise CO2, které byly vypouštěny od průmyslové revoluce a které byly způsobeny hromaděním bohatství a neudržitelně rostoucí hmotnou spotřebou.

www.dw.com/en/climatechan...

2034

Pojišťovny odmítají pojišťovat proti dopadům klimatické krize

USA, Svět

Finanční pojišťovny masivně přehodnocují strategie pojištění proti přírodním pohromám, přičemž odmítají pojistit cokoli v rizikových oblastech, především u moře a lesních porostů, které pohlcují požáry. Ceny nemovitostí v daných oblastech výrazně klesají, protože lidé se stěhují do bezpečnějších prostředí. Několik pojišťoven pro klimatickou krizi již zbankrotovalo, což prohloubilo aktuální finanční krizi ve světě.

www.sciencedirect.com/sci...

2034

Tradiční vinařské regiony ztrácejí dominanci, konkuruje jim Skandinavie

Evropa

Tradiční regiony, ve kterých se dlouhá staletí vyrábí víno, zaznamenaly i letos velké ztráty. Extrémní projevy počasí způsobily obrovské škody na hroznech, je ho méně a jeho kvalita je stále horší kvůli zhoršujícímu se stavu půdy. Bordeaux, La Rioja, Morava, Malé Karpaty, Toskánsko tak bijí na poplach. Víceletý pokles produkce stále více využívají vinaři ze severních částí Evropy, kde se produkce vína stala velmi atraktivním. Nejen víno ze Švédska nebo Norska tak najdete v obchodech, ale loňskou novinkou bylo první víno pěstované v regionu Kujjaleg na jihu Grónska. Vinaři se tak přidali k hlasitým odpůrcům fosilních paliv a konzumního způsobu života, avšak jejich volání k řešení změny klimatu již přicházejí pozdě.

www.nytimes.com/interacti...

www.sciencedirect.com/sci...

2034

Amazonský deštný prales, sibiřská tajga a indonéské deštné pralesy jsou prohlášeny za lokality světového významu a požívají mezinárodní ochrany

Svět

Po bezprecedentních požárech na Sibiři a v Amazonii se Rada OSN pro bezpečnost klimatu rozhodla prohlásit tyto oblasti za místa kritického významu pro lidstvo, jejichž ochrana nemůže spočívat pouze na bedrech národních států. Vyzývá mírové síly OSN, aby je chránily. Pomohou chránit tyto kriticky důležité oblasti před nelegální těžbou dřeva, pytláctvím, žhářstvím a dalšími hrozbami. Mírové síly budou úzce spolupracovat s domorodým obyvatelstvem, které jim poskytne důležité know-how. Indonésie a Rusko se rozmístění mírových sil dlouho bránily, ale nakonec souhlasily s jejich nasazením výměnou za finanční a technologickou pomoc zbytku světa, zejména při přechodu na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

2034

USA zavádí systém uhlíkové daně a dividend

USA

USA zavedly dosud nejspravedlivější systém zdanění výrobků a služeb s vysokými emisemi. Jsou zdaněny přímo úměrně emisím, které vznikají nejen při výrobě výrobku, ale také při jeho používání. Peníze, které stát z takové daně získá, se rozdělí rovným dílem mezi všechny občany jako tzv. nepodmíněný klimatický příjem. Občané jsou spokojeni: daň nensížila jejich rodinný rozpočet, a pokud budou nakupovat a spotřebovávat zodpovědně a s ohledem na klima, ušetří ještě více peněz.

citizensclimatelobby.org/...

2034

Boj proti klimatické krizi má na Slovensku nový úspěch

Horná Nitra, Slovensko

Region se silnou hornickou historií a historií silné závislosti na těžbě a spalování uhlí byl zvláštní komisí OSN uznán jako „modelový region pro spravedlivou transformaci“. Horná Nitra se stala příběhem úspěchu, protože se jí během pěti let podařilo nejen zavřít doly, ale také přeškolit pracovníky dolů, rekultivovat a napravit škody na životním prostředí a zvýšit atraktivitu regionu pro turisty a odborníky na energetiku. Právě oni se přijíždějí na Horní Nitru učit, jak realizovat spravedlivou transformaci uhelných regionů. V Inovačním a energetickém centru v Prievidzi se učí nejen lidé ze zahraničí, ale jejich know-how se využívá i na Slovensku při rozvoji infrastruktury a přechodu na klimatickou neutralitu.

2033

Přehrada Tři soutěsky v Číně nevydržela záplavy

Čína

Největší přehrada na světě Tři soutěsky v Číně nevydržela masivní příval vody, který byl několikanásobně vyšší než v roce 2020, kdy se přehrada téměř přetrhla. Příval vody způsobily masivní deště a velká eroze půdy jako následek odlesňování toku řeky Jang-c-´ťiang a těžby písku z jejích břehů. Ke stabilitě nepomohlo ani používání nekvalitních materiálů při výstavbě ideologického symbolu zkrocení přírody člověkem. Čínská vláda dlouhá léta odmítala varování expertů a ujišťovala mezinárodní společenství a své obyvatele, že přehrada vydrží.

Přehrada nakonec v srpnu praskla a zničila velké množství sídel, pětimilionové město Ji-čchang, a desetitisíce lidí přišly o život. Přívalová voda zničila také 15 % celosvětové manufakturní výroby, přičemž značky jako Apple, Nike mají obrovské problémy. Nebývalé škody na životním prostředí, lidské populaci a globální ekonomice narušily důvěru v čínský režim.

theprepared.com/blog/thre...

www.bbc.com/news/av/world...

2033

Vysoký výskyt chorob a škůdců způsobený změnou klimatu zdecimoval zemědělství

Slovensko

Klimatická krize přinesla na Slovensko nebývalý počet škůdců, které ohrožují pěstování plodin. Sucha střídající se s krátkými obdobími lijáků sama o sobě snižují zemědělskou produkci. Na změněné klima se nejlépe adaptovaly plevele a invazivní rostliny, které vytlačují původní rostlinné druhy a SK změny v druhovém složení, počtu a místech výskytu škodlivých organismů (nemoc, škůdců, plevelů), ale zejména v nárůstu počtu hospodářsky významných škodlivých organismů znamenají velmi špatná léta pro zemědělce.

www.minzp.sk/files/odbor-...

2033

Uzavření dolu a elektrárny Bełchatów

Polsko

Polsko uzavřelo uhelnou elektrárnu Bełchatów, která je největším producentem emisí CO2 v Evropské unii. Na nátlak veřejnosti bylo postupné uzavírání bloků urychleno (úplné uzavření bylo původně plánováno na roky 2040-45).Vlastník dolu, společnost PGE, tak činí nejen z ekologických důvodů – spalování polského hnědého uhlí je dlouhodobě ekonomicky neúnosné. Uzavření dolu přichází po rozsáhlé stávce zaměstnanců dolu, klimatických aktivistů a obyvatel regionu, kteří požadují jasný plán transformace. Zaměstnanci odmítli být vyjednávacím trumfem majitelů dolů a elektráren. Podobný krok učinilo i Německo, kde se vláda dohodla s majiteli uhelných dolů a elektráren na ukončení těžby a spalování uhlí před plánovaným termínem 2038. Rok 2033 tak bude rokem, kdy dva největší doly v Evropě ukončí těžbu.

notesfrompoland.com/2020/...

www.clientearth.org/press...

www.cleanenergywire.org/f...

2033

Kostarika je první zemí, která po 10 letech vyrábí elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů

Kostarika

Kostarika, země rozlohou a počtem obyvatel podobná Slovensku, dokázala po dobu deseti let nepřetržitě vyrábět elektřinu z čistě obnovitelných zdrojů. Stala se tak první zemí na světě, která tak učinila. Jejího příkladu následuje mnoho dalších zemí, včetně Slovenska, které rozvíjí vztahy s Kostarikou v rámci „klimatického partnerství“. Ten vytvořily menší země (Island, Norsko, Botswana, Nový Zéland, Nepál), které se snaží svým příkladem upozornit na řešení klimatické krize. Jejich cílem není okamžité 100% využití obnovitelných zdrojů energie, protože jsou si vědomy svých přírodních podmínek, ale postupné přibližování se tomuto cíli v rámci dlouhodobého plánu.

renewablesnow.com/news/co...

2032

Nárůst exotických chorob šířených hmyzem v Evropě

Evropa

Evropa zažívá závratný rozmach exotických chorob šířených komáry, klíšťaty a dalším hmyzem, způsobený nárůstem teplot a přesunem teplomilného hmyzu do severnějších oblastí. Nemoci jako borelióza, Zika, horečka dengue a další se objevují stále častěji a zasahují hlavně nízkopříjmové skupiny, které často nemají přístup ke kvalitní zdravotní péči a neznají možnou prevenci. Běžným doplňkem domácností se stávají sítě proti komárům a výlety do přírody v oblastech zamořených nakaženým hmyzem lékaři nedoporučují.

www.eurekalert.org/pub_re...

www.seznamzpravy.cz/clane...

2032

Nový Zéland, Botswana a USA zahajují vládní program na pomoc lidem při přizpůsobování životního stylu

Nový Zéland, Botswana a USA

Novozélandská vláda pomáhá svým občanům přizpůsobit se skromnějšímu životnímu stylu: Pomocí mobilní aplikace, vzdělávacích videí, výuky ve školách nebo práce s veřejností prostřednictvím speciálně vyškolených asistentů a dobrovolníků komunikují s veřejností. Změnit dlouhodobé návyky není snadné. Po přechodném období se však občanům líbí. Zjednodušil se jim život a zároveň ušetřili spoustu zbytečných výdajů. Místo nadměrné spotřeby věnují svou energii kvalitnímu času s rodinou a přáteli, kultuře a vzdělávání. Botswana a nakonec i USA se tímto úspěšným programem inspirovaly. „V USA jsme v 60. letech minulého století spokojeně žili s poloviční spotřebou energie na obyvatele, než jakou jsme potřebovali v roce 2020. Dnes se opět vracíme k šetrnosti,“ prohlásil koordinátor programu v americkém státě Massachusetts. Evropské země o této možnosti intenzivně diskutují.

iopscience.iop.org/articl...

2031

Chudí jsou ještě chudší

Slovensko

Ekonomické důsledky změny klimatu v sídlech, ať už městských nebo venkovských, vedly k dalšímu prohloubení sociálních problémů nejen na Slovensku, včetně chudoby a nízké kvality života. Neschopnost platit za opravy domů, zvyšující se ceny potravin, častější onemocnění a pracovní neschopnost jsou jen některé z dopadů klimatické změny. Nejvýrazněji se negativní důsledky změny klimatu projevují u nejzranitelnější populace. V našich podmínkách jsou to staří a osaměle žijící lidé, děti, lidé s nízkým příjmem a lidé, kteří trpí nějakou formou postižení.

www.minzp.sk/files/odbor-...

2031

Včely jsou nyní v EU chráněným druhem

Evropa

Evropská unie a její členské státy se společně zavázaly k ochraně včel, čmeláků a dalších opylovačů. Po masivním protestu, který vyvolala alarmující zpráva vědců o ohrožení včel a hrozbě následného kolapsu ekosystému s dopadem na potravinovou bezpečnost, se političtí představitelé dohodli na ochraně a podpoře opylovačů se zvláštním důrazem na včely. Členské státy dostaly doporučení a finanční prostředky na lepší hospodaření na loukách, polích, v lesích, hájích, ale také na opatření v městském prostředí. Monokultury v zemědělství i chemické postřiky v zájmu důležitých opylovačů nadobro skončily.

ec.europa.eu/environment/...

2030

Nadešly čtyři body zvratu

Svět

Od letošního roku bude stále obtížnější bojovat s klimatickou změnou. Aktivovaly se totiž přírodní procesy, označované jako body zvratu (tipping points). Ty znamenají narušení zásadních funkcí přírodních stabilizátorů klimatu. Rozpuštěné ledovce v Grónsku, redukce permafrostu, ztráta proudění teplé vody v Atlantském oceánu a masivní úhyn korálů se dostaly do fáze, ze které je návrat téměř nemožný. A tak procesy, které byly nastartovány lidskou činností, se radikálně zhoršují už i prostřednictvím přírodních procesů.

www.nature.com/articles/d...

www.carbonbrief.org/expla...

2030

Svět přestal dotovat těžbu a spalování fosilních paliv

Svět

Ropa, plyn a uhlí budou nyní dražší. USA, Evropská unie, Čína a Rusko se dohodly na ukončení dotací na těžbu, spalování a průzkum ropy, uhlí a plynu. Fosilní paliva, která se v minulém století těšila obrovské státní podpoře, jsou nyní bez tržní podpory a nemohou konkurovat obnovitelným zdrojům energie, jako je větrná, solární, geotermální a vodní energie. Faktické ukončení dotací znamená konec dominance fosilních paliv a otevírá cestu k dekarbonizaci světového hospodářství.

priceofoil.org/fossil-fue...

2029

Nárůst hladiny moří ohrožuje zemědělství

Bangladéš, pobřežní země

Nárůst hladiny moří způsobuje, že orná půda se stává slanější, a tedy nevhodnou k pěstování. Ze zemědělských oblastí se stávají poloslané houby, které nedokážou přiměřeně nakrmit ty, kteří z nich žijí. Vzhledem ke koncentraci soli v půdě ztratili zemědělci v Bangladéši, v Indii a v dalších přímořských zemích až 70 % úrody. Farmáři zanechávají péči o půdu a přecházejí k rybářství, ale přílišná konkurence a úbytek lovišť způsobují migraci nebo chudobu. Někteří z nich, v bezmocnosti z toho, že neumí uživit své rodiny páchají sebevraždu.

theconversation.com/clima...

2029

Principy cirkulárního hospodářství mění světový obchod

EU, svět

Země Evropské unie zavedly radikální transformaci, která snížila množství odpadu, stimulovala kompostování a především zavedla legislativu pro předcházení vzniku odpadu. Odpovědnost se tak přesunula především na výrobce, kteří musí navrhovat výrobky tak, aby vydržely co nejdéle a aby v případě poruchy byly snadno vyměnitelné a modernizovatelné. Stavební odpad se využívá jako druhotná surovina a země také podporují místní zpracovatele materiálu a recyklátory. Výrobci produktů se podílejí na zajištění provozu tříděného sběru a druhotného zpracování odpadů. Platí zákaz skládkování a zvláštní pozornost je věnována elektronickému odpadu a kompostu.

www.unido.org/sites/defau...

2029

Fosilní daň se stala skutečností

EU

Parlament a vládní návrh schválily zavedení evropské daně z fosilních paliv. Daň se dotkne výrobků, jejichž používání je v přímém rozporu se závazky v oblasti klimatu. Konkrétní seznam produktů a služeb a výši daně si můžete prohlédnout v přehledové aplikaci slovenské finanční správy. Jedná se však především o automobily se spalovacími motory, fosilní paliva, letenky, masné výrobky, klimatizace, ale také o seskoky padákem, sportovní závody a nákladní automobily. Zvýšené výdaje na pořízení těchto výrobků a služeb jsou zase kompenzovány nižší daní na klimaticky neutrální výrobky, jako jsou místní potraviny, jízdní kola, vlaková doprava, sudy na dešťovou vodu, nákup rostlin a stromů, stejně jako pronájem sportovních potřeb, závody na běžkách nebo místní agroturistika.

en.wikipedia.org/wiki/Car...

2029

Mezinárodní pomoc odvrací hladomor způsobený suchem v severní Africe

Severní Afrika, Svět

Přestože celosvětové emise skleníkových plynů začaly klesat, desetiletí trvající emise mají stále své dopady. Ekonomicky bohaté státy převzaly svou (nejen historickou) odpovědnost a přispívají významnými finančními částkami do Globálního klimatického fondu. Díky mezinárodnímu úsilí se daří předcházet nejhorším sociálním dopadům změny klimatu v podobě sucha, lesních požárů, neúrody a povodní, které ničí živobytí. Obyvatelé zemí postižených změnou klimatu mají zaručen zvláštní status klimatického migranta, který jim zaručuje bezpečné místo k životu v jiné zemi, dokud se situace v regionu nestabilizuje.

www.oxfamamerica.org/expl...

2028

Bezprecedentní požáry, tisíce lidí bez domova

Svět

Obrovské požáry na Sibiři, v Austrálii, Indonésii a Amazonii přispěly k akceleraci změny klimatu, přičemž dopady jsou masivní. Stovky mrtvých, desetitisíce lidí bez domova a nenapravitelné škody na přírodě jsou jen zlomkem tragédie. Obrovským problémem je vypouštění uhlíku do atmosféry, který by byl jinak uskladněn v kmenech a kořenech stromů. Zároveň „plíce planety“ ztrácejí svou kapacitu a nejsou schopny pohltit tolik uhlíku jako ještě před deseti lety.

www.carbonbrief.org/expla...

2028

Sucho v celé Evropě

Evropa

Obrovské sucho v celé Evropě a především na Ukrajině znamená nižší zemědělský výnos a skokové zdražení potravin. Vysoké ceny mají dopad zejména na sociálně nejslabší skupiny obyvatelstva. Ve společnosti vládne napětí, které se přenáší do růstu sociální nesnášenlivosti a extremistických politik. V některých zemích sociální napětí způsobuje, že se k moci dostávají destruktivní politici prosazující silnou kontrolu hranic, nenávist vůči cizincům a rušení demokratických institucí a principů. Politici také prosazují nerespektování mezinárodních dohod, včetně klimatických opatření. Sociální sítě a digitální technologie se v zájmu zachování zisku stávají komplicem ve sledování lidí, kteří jsou zatýkáni na základě svých politických názorů.

www.eea.europa.eu/data-an...

2028

Slovensku se podařilo vyhlásit 10 procent svého území za bezzásahové zóny

Slovensko, EU

V rámci celoevropské iniciativy na ochranu divoké přírody se členské státy včetně Slovenska zavázaly podporovat biologickou rozmanitost tím, že určité části svého území ponechají bez zásahu člověka. V národních parcích a chráněných územích NATURA 2000 tak nebude možné kácet stromy, stavět cesty, lovit zvěř nebo stavebně zasahovat do krajiny. Tyto oblasti budou i nadále přístupné pro udržitelný cestovní ruch, ale jejich přidanou hodnotou bude možnost pozorovat, jak fungují přírodní procesy, pokud do nich člověk výrazně nezasahuje. Budou také sloužit jako živá laboratoř pro výzkumníky, kteří budou pozorovat, jak se přírodní procesy přizpůsobují změně klimatu, například pokud jde o druhové složení rostlin, stromů, ptáků a zvířat. Podobné kroky přijaly všechny země Evropské unie.

www.climatechangenews.com...

2027

Smrtelné záplavy v nigerijském Lagosu

Lagos, Nigérie

Město Lagos v Nigérii zažívá extrémní záplavy. Lagos je jedno z deseti míst na Zemi, které velmi tvrdě zasáhly postupující klimatické změny. Letošní záplavy si vyžádaly tisíce mrtvých, miliony lidí přišly o domov. Mezinárodní komunita již přislíbila pomoc, ale v nedostatečné výši. Mnozí museli opustit domovy a snaží se najít bezpečné místo pro život pro své rodiny. Většina sice zůstala v okolních zemích, především v Kamerunu, ale mnoho z nich se vydalo i do USA, Evropy a Austrálie.

qz.com/africa/1054825/cli...

2027

Špinavá reklama podléhá řádné dani

Bratislava, Slovensko

Ministerstvo financí se v rámci nové reformy daňového systému zabývalo zdaněním reklamy. Po mnoha letech byla zrušena možnost podniků zvýšit své výdaje zahrnutím výdajů na reklamu a snížit si o tuto částku daň. Nejenže od letošního roku nemohou tuto praxi uplatňovat, ale dokonce i firmy, jejichž reklamní aktivity jsou v přímém rozporu s klimatickými závazky (např. automobilky, rafinerie, letecké společnosti, plynové elektrárny), musí odvádět 40 % hodnoty své reklamy do speciálního klimatického fondu na obnovu Slovenska. Vláda si od tohoto opatření slibuje nejen zvýšení příjmů, ale také snížení emisí, které přispívají ke změně klimatu. Současně byla zřízena Etická komise pro greenwashing a postihování klamavé reklamy složená ze zástupců státní správy, neziskového sektoru, podnikatelské sféry a médií.

2026

Arktida taje rychleji, než se čekalo

Arktida

Severní ledové moře velmi rychle taje, a tak se cesta mezi severem Evropy a Čínou otevřela celoročně, což akcelerovalo a změnilo geopolitické rozložení sil v mezinárodním obchodu. Tradiční ekonomické mocnosti jsou nervózní, což vyvolává nejen obavy na trzích, ale také politické pnutí v těch zemích, které mohou přijít o vliv. Otevření nových tranzitních zón zároveň posílilo obchod a výměnu zboží, což znamená více spalování fosilních paliv, a ještě větší posilování klimatické krize.

www.theguardian.com/world...

2026

Nové ropné plošiny na severním pólu

Arktida

I přes velké protesty mezinárodního společenství, vědce a aktivisty vyrůstají ropné plošiny v Arktidě jako houby po dešti. Může za to tající led díky vlivům klimatické změny, která je způsobena spalováním fosilních paliv. A tak i oblasti, kde se dosud vzhledem k vysokým nákladům nevyplatilo těžit, jsou najednou těžařům k dispozici. Ti sice čelí obrovské kritice, ale přesto pokračují ve svých plánech, protože poptávka po fosilních palivech je stále obrovská.

img.huffingtonpost.com/as...

2026

Ani tento rok lyžovačka nebude

Slovensko

Většina lyžařských středisek na Slovensku již třetí zimu po sobě neotevřela vleky. Pro příliš teplé zimy s absencí delšího období pod bodem mrazu na ně nebyly podmínky. Stovky lidí přišly o práci. Podobná situace je i v sousední České republice. Oblíbené lyžování se tak stalo sportem bohatých, kteří si mohou dovolit lyžování ve vysoce položených alpských střediscích či ve vzdálenějších destinacích. Ani v Alpách to není jako kdysi: v reakci na nedostatek přirozeného sněhu a mrazu se využívají technologické postupy, které dramaticky zvýšily ceny skipassů. Slovenský olympijský výbor a Slovenská lyžařská asociace vydaly důrazné stanovisko, že pokud bude oteplování pokračovat takto rychle, ze zimních disciplín se vytratí slovenští reprezentanti. Výrazně se snížil i počet světových lyžařských středisek, schopných zorganizovat olympijskou akci s dostatkem kvalitního sněhu.

www.shmu.sk/sk/?page=2049...

2026

Evropské instituce se zavazují k uhlíkové neutralitě

Slovensko, EU

Další slovenské instituce se připojují ke Kanceláři prezidenta Slovenské republiky, která se zavázala v roce 2020 provozovat celý svůj úřad jako uhlíkově neutrální. V čele stojí Úřad vlády, ministerstva životního prostředí, zemědělství a financí. Ve druhé vlně následují nejen ministerstva a jejich instituce, ale i další složky místní samosprávy. Na Slovensku i ve světě se univerzity, kulturní instituce, jako jsou divadla, galerie a knihovny, snaží o uhlíkovou neutralitu. K uhlíkové neutralitě se jako instituce zavázal také Evropský parlament a instituce v zemích Evropy. Instalují se fotovoltaické panely, zelené střechy, snižuje se spotřeba energie, obnovují se zahrady, zateplují se budovy, přijímají se zásady ekologických kanceláří, minimalizují se lety a pořádají se školení o tom, jak být šetrný k životnímu prostředí.

www.prezident.sk/article/...

2026

Ani tento rok lyžovačka nebude

Slovensko

Většina lyžařských středisek na Slovensku již třetí zimu po sobě neotevřela vleky. Pro příliš teplé zimy s absencí delšího období pod bodem mrazu na ně nebyly podmínky. Stovky lidí přišly o práci. Podobná situace je i v sousední České republice. Oblíbené lyžování se tak stalo sportem bohatých, kteří si mohou dovolit lyžování ve vysoce položených alpských střediscích či ve vzdálenějších destinacích. Ani v Alpách to není jako kdysi: v reakci na nedostatek přirozeného sněhu a mrazu se využívají technologické postupy, které dramaticky zvýšily ceny skipassů. Slovenský olympijský výbor a Slovenská lyžařská asociace vydaly důrazné stanovisko, že pokud bude oteplování pokračovat takto rychle, ze zimních disciplín se vytratí slovenští reprezentanti. Výrazně se snížil i počet světových lyžařských středisek, schopných zorganizovat olympijskou akci s dostatkem kvalitního sněhu.

www.shmu.sk/sk/?page=2049...

...

2026

Vlivné světové mediální domy a televizní skupiny řekly stop špinavým penězům

Svět

Celosvětová iniciativa vedená britskými deníky The Guardian a The Phonm Penh Post nabrala na síle poté, co se k ní připojily vlivné televizní stanice. Ve zvláštním vysílání a vydání společně označily změnu klimatu za nejzávažnější problém lidstva a zároveň s lítostí přiznaly svůj podíl na nedostatečném pojmenování tohoto problému. Symbolicky na Den Země, 22. dubna, zveřejnili zprávu o finančních příjmech z reklamy za posledních 30 let od společností vyrábějících fosilní paliva a zavázali se odmítnout další financování od společností, které významně přispívají ke změně klimatu. V rámci opatření k nápravě a získání důvěry svých diváků zavádějí tato média speciální vysílání o změně klimatu a do předpovědí počasí zařazují informace o aktuálním množství oxidu uhličitého v atmosféře s vysvětlením, co můžeme jako spotřebitelé a občané dělat.

www.theguardian.com/media...

2025

Africké země se přidávají k celosvětové vlně využití zemního plynu

Mosambik, Angola, Tanzanie, Nigérie

I přes vědecké závěry potvrzující škodlivost plynu a jeho podílu na změně klimatu, je plyn stále podstatnou komoditou na globálním trhu s energiemi. Plynárenským lobbistům se podařilo přesvědčit světové politické reprezentace, že plyn je vhodnou přechodnou surovinou od uhlí a ropy k bezuhlíkové ekonomice. Nedaří se však kontrolovat úniky metanu, které vznikají při těžbě a často překonávají emise skleníkových plynů při spalování uhlí. Investoři tak vkládají stovky milionů eur do výstavby nových zařízení pro těžbu, přepravu, skladování a distribuci plynu. Největším projektem je Likong’o o-Mchinga Liquefied Natural Gas Project v Tanzanii, za kterým stojí konsorcium Shell, Equinox, Exxon, Ophir Energy a Pavilion Energy. Podobné projekty se však realizují i v dalších afrických státech.

www.offshore-energy.biz/a...

2025

Klimatická konference COP30 v Brazílii znamená zvrat v několikaletých jednáních

Belém, Brazílie

Po nejmasovějších celosvětových protestech v moderních dějinách připustili účastníci konference, že pokud se spravedlivá transformace nenastartuje ihned, postupující změnu klimatu již nebude možné zvrátit a všechny země světa utrpí obrovské škody. Právě proto navázali na Pařížskou dohodu z roku 2015 a tentokrát nastavili nejen lepší cíle, ale zavedli i sankční mechanismy pro země, které je nebudou plnit. Na monitorování a vyhodnocování plnění klimatických cílů byla vytvořena speciální komise, v níž jsou zástupci 15 států, včetně Slovenska. Komentátoři komisi nazývají „bezpečnostní radou pro klima“. Významný vliv na závazné cíle jako výsledek konference má i návrat Brazílie a USA k plnění Pařížské dohody. Konference je organizována v zemi, jejíž politiky mají výrazný dopad na celosvětové klima a která se po změně vlády v roce 2022 stala viditelným klimatickým lídrem. COP 30 tedy představuje politický obrat po sérii málo úspěšných konferencí, kde dominovaly lobbistické skupiny znečišťujícího průmyslu, čemuž nepomáhal ani výběr hostujících zemí, jejichž ekonomika je výrazně postavena na exportu a produkci fosilní energie.

www.reuters.com/business/...

2025

Aktivisté uspěli v klimatické žalobě proti České republice

Česká republika

Ústavní soud v Brně vydal přelomový rozsudek. Hromadná žaloba občanů na české státní orgány za nedostatečnou ochranu práv občanů zaručených ústavou a mezinárodními závazky v oblasti ochrany klimatu byla úspěšná. V důsledku rozhodnutí soudu musí česká vláda zastavit dotování projektů v oblasti fosilních paliv, udělování emisních povolenek největším znečišťovatelům a přehodnotit nastavení dotačních programů s ohledem na své ústavní a mezinárodní závazky. Klimatická žaloba v České republice je nyní jednou ze stovek dalších na celé planetě a podobná žaloba již v minulosti uspěla v Nizozemsku. Rozhodnutí soudu v České republice může mít pozitivní dopad i na Evropský soud pro lidská práva, na jehož rozhodnutí čekají mladí lidé z Portugalska. Podali žalobu na 33 evropských zemí kvůli obavám o jejich budoucnost v klimatické krizi.

www.klimazaloba.cz...

www.dw.com/en/portugal-yo...

2024

Nepodařilo se dohodnout na digitální dani ani regulaci obsahu internetových gigantů

Silicon Valley, Evropa

Představitelé společností Google, Facebook, Twitter a Pinterest se opět těší z toho, že se jim podařilo zabránit přijetí dohody o digitální dani a regulaci obsahu. Tito internetoví giganti tak i nadále působí bez odpovědnosti za obsah, jejich služby polarizují, zamlčují a znemožňují jasné porozumění faktů a problémů souvisejících s klimatickou změnou. Společnosti využívající fosilní paliva a státy závislé na příjmech z fosilních paliv jsou v současnosti největšími objednateli reklamy od těchto služeb. Statisíce lidí odešlo na alternativní sociální sítě, které neobchodují s daty svých uživatelů, ale většina zůstala u tradičních gigantů a nadále je vystavena informacím, které jim zobrazuje algoritmus a inzerenti.

2024

Rok extrémního počasí, nejprve historické sucho, poté povodně

Slovensko

Meteorologové ze Slovenského hydrometeorologického ústavu opět vydali na víkend varování před extrémními bouřemi, které budou provázet velmi silný vítr a přívalové deště. Varování přicházejí prakticky celé léto, přičemž pojišťovny v reakci na množící se škody zvyšují ceny pojistného nemovitostí a majetku. Stále častějšími ničivými povodněmi a nedostatečnou infrastrukturou se zabývá i vláda, ale zatím bez výsledku. Opozice upozorňuje, že jsme promrhali drahocenný čas a peníze na přípravu na tyto události, přestože jsme o nich věděli a měli k dispozici finanční zdroje v rámci Evropského fondu obnovy.

www.minzp.sk/files/odbor-...

mpompr.svp.sk/...

2024

Slovenské školství jde příkladem

Slovensko

Start nového školního roku se nesl ve znamení zelené obnovy. Stovky škol zavedly výuku o změně klimatu, snižují svou energetickou stopu, mnohé si na střechy nainstalovaly solární panely, dokončily zateplení a zakládají políčka, kde se žáci a studenti učí pěstovat zeleninu a kompostovat. Školní jídelny změnily své jídelníčky, na kterých sice ubylo maso, ale přibylo ovoce, zelenina a zdravé potraviny. Ve spolupráci s odborníky se vyškolili koordinátoři k udržitelnému rozvoji, kteří pomáhají tento proces na školách usnadňovat. Některé školy zašly dokonce tak daleko, že jejich žáci a žákyně se po skončení vyučování v rámci kroužků věnují vzdělávání dospělých v problematice změny klimatu.

zelenyrestart.sk/zelene-r...

2024

Výroba energie se decentralizuje a přechází na obnovitelné zdroje energie po celém světě

Svět

Obliba energetických družstev celosvětově roste. Výroba energie se decentralizuje a dostává se do rukou malých vlastníků na úkor velkých státních nebo soukromých společností, a to i díky změnám v legislativě. Členové družstev a spotřebitelé energie mají přímou kontrolu nad formou výroby elektřiny a tepla. Díky tomu je výroba energie a tepla skutečně udržitelná. V zemích globálního Jihu se stává velmi populárním také model malých energetických družstev napojených na národní elektrickou síť. Kvalita života obyvatelstva se tak zlepšuje, ale ne na úkor rostoucích emisí CO2. Úkolem státu je vytvořit infrastrukturu pro přenos energie pomocí inteligentních technologií, známých také jako “ smart grids“.

www.sciencedirect.com/sci...

2024

Mezinárodní Teach-in

Svět

Na Den Země se konal celosvětový „Teach-in“ – vzdělávací protest, při kterém bylo na jeden den zrušeno tradiční školní vyučování. Místo toho se vyučovalo a diskutovalo o problematice změny klimatu. Školení se konala nejen na základních, středních a vysokých školách, ale také v některých podnicích, které přerušily provoz, aby umožnily zaměstnancům a zaměstnavatelům diskutovat o klimatické krizi a jejích řešeních v rámci podniku. Mnoho vlád po celém světě se připojilo k tomuto tématu a věnovalo se klimatické krizi zvláštní zpravodajství ve státních televizích. Diskuse měly dopad na změnu životního stylu studentů, ovlivnění spotřebitelského chování v jejich rodinách a na změny ve výuce a řízení škol tak, aby byly udržitelnější, více spolupracující a více motivující. Ministři školství zúčastněných zemí prohlásili, že transformace, kterou musíme jako společnost provést, abychom mohli čelit klimatické krizi, vyžaduje úplnou proměnu myšlení, a ta začíná ve školách.

en.wikipedia.org/wiki/Tea...

2023

COP 28 pod taktovkou fosilní lobby přinesl greenwashing namísto řešení

Spojené arabské emiráty, Svět

Klimatická konference v Dubaji (Spojené arabské emiráty) pod vedením prezidenta Ahmeda Al-Jabera byla doprovázena konstantní kritikou ze strany environmentálních a lidskoprávních organizací, ale i klimatologů či nejvíce ohrožených komunit. Ahmed Al-Jaber je šéf Abu Dhabi National Oil Company (12. největší ropná společnost na světě), a díky jeho iniciativě se hlavním cílem konference stal jen rozvoj nových obnovitelných technologií a nikoli primární snižování produkce fosilních paliv. Podle zprávy Mezinárodní agentury pro energetiku z roku 2021 by se těžba a rozvoj nových ložisek ropy a zemního plynu měla již daném roce zastavit, pokud má svět do roku 2050 dosáhnout cíle uhlíkové neutrality z COP20 v Paříži. COP28 se však tématu zastavení těžby v nových ložiscích zcela vyhnul, akce se stala jen propagací okázalých „zelených řešení“, jako jsou technologie na bázi vodíku vyrobeného z fosilních zdrojů, či „zelená města“ v poušti, financované z exportu fosilních paliv. Mnozí aktivisté, ale i státníci, či členové delegací se odmítli akce zúčastnit – nejen kvůli podezřením z greenwashingu, ale také kvůli politickému režimu v SAE, který potlačuje lidská práva a svobodu názoru. Po roce 2023 stojí OSN a konference COP na rozcestí – zda se stanou místem setkání pro fosilní lobbisty, nebo prostorem pro jednání o zásadním a kontrolovaném snižování produkce fosilních paliv.

www.theguardian.com/envir...

www.bbc.com/news/science-...

2023

Poslední vytěžená tuna uhlí na Horní Nitře

Horní Nitra, Slovensko

Za velkého zájmu médií a veřejnosti vytěžili horníci symbolicky poslední tunu uhlí. Dlouhodobě ekonomicky nerentabilní těžba uhlí a jeho následné spalování poškozovaly životní prostředí, snižovaly kvalitu života lidem v regionu a zatěžovaly státní rozpočet. Přibližně dva tisíce lidí zaměstnaných v dolech čeká v nejbližším období rekvalifikace, někteří půjdou do předčasného důchodu, další budou pracovat na rekultivaci životního prostředí nebo plynule přejdou do nástupnických firem. Tento významný krok měl obrovskou odezvu i ve světových médiích, protože Slovensko se stalo první zemí z bývalého východního bloku, která skončila s těžbou uhlí.

ekonomika.pravda.sk/ludia...

2023

Slovensko zavedlo silný klimatický zákon

Slovensko

Slovenský parlament schválil klimatický zákon, který stanoví jasný plán snižování emisí a zejména systémy kontroly. Slovensko tak konečně začne plnit konkrétní cíle sdílené v rámci EU, ale také provede zemi spravedlivou a udržitelnou transformací společnosti. Cíle vytyčené v zákoně jsou kombinací jak dlouhodobých, tak krátkodobých opatření, která jsou nastavena pro každý sektor hospodářství. Za jejich neplnění je nyní možné vyvodit politickou odpovědnost. Slovensko tak nastoupilo na cestu precizně plánované a ambiciózní dekarbonizace. Schválení tohoto zákona je vnímáno pozitivně i v zahraničí – po období politické nestability jde o krok, kdy dílčí politické zájmy v parlamentu ustoupily odpovědnosti za budoucí generace.

klimatickakoalicia.sk/pro...

2021

Po Bidenově zvolení se USA vrací k Pařížské dohodě

USA

Nový prezident Joe Biden podepsal návrat USA k Pařížské dohodě krátce po svém zvolení. Zrušil také problematickou výstavbu ropovodu Keystone XL. Prezident nařídil federálním úřadům, aby začaly přezkoumávat a znovu zavádět více než 100 environmentálních předpisů, které bývalý prezident Donald J. Trump oslabil nebo zrušil. Taková opatření mohou mít pozitivní dopad na politiku mezinárodních rozhodovacích orgánů a na jednání států na klimatickém summitu COP 26 v Glasgow.

www.theguardian.com/us-ne...

en.wikipedia.org/wiki/Uni...

2023

Německá energetická společnost RWE odstranila vesnici Lützerath kvůli těžbě uhlí

Německo

Po několikaletém boji aktivistů proti rozšíření uhelného dolu Garzweiler na území vesnice Lützerath a přilehlých obcí přistoupila společnost RWE ve spolupráci s policií k vytlačení aktivistů a odstranění vesnice. Za oběť padly také stromy okolního lesa, domy farmářů, přístřešky, barikády, drobné stavby a společné prostory, které vybudovali aktivisté. Akce policie byly doprovázeny masovými protesty (podle odhadů 35 000 protestujících), i přítomností zakladatelky Fridays for Future Grety Thunberg. Rozšíření limitů těžby na toto nové území znamená, že když bude toto uhlí spáleno, Německo překročí limity emisí skleníkových plynů potřebné ke splnění Pařížské dohody (udržení globálního oteplení do 1,5 °C). Lützerath představoval důležitý bod odporu vůči neudržitelné energetice Německa, postavené na fosilních palivech - zejména na uhlí a zemním plynu.

www.politico.eu/articl ...

luetzerathlebt.info/en ...

2022

Brazilský prezident Bolsonaro neobhájil svůj mandát

Brazílie

Jair Bolsonaro, popírač existence klimatických změn způsobených člověkem, který po čtyřech letech vlády umožnil těžařům dřeva a velkým zemědělcům okrádat kriticky důležitý amazonský prales na úkor jeho původních obyvatel, nezískal zpět svůj mandát. Již dva roky ohrožují rozsáhlé požáry způsobené vypalováním deštného pralesa, ale také globálním oteplováním, životy obyvatel a také mezinárodní pověst země. Pronásledování ekologických aktivistů, špatné zvládnutí pandemie koronaviru a další kontroverzní politiky způsobily pád "latinského Trumpa". Brazílie po změně vedení přechází na udržitelné hospodaření, snižuje emise a chrání amazonský deštný prales před požáry a masivní těžbou dřeva. Brazílie zavádí do politické praxe latinskoamerický model udržitelného soužití s přírodou Bien Vivir. Zasazuje se o obnovu domorodých území a jejich plnou ochranu státem pod mezinárodním dohledem. Brazílie se stává jedním ze světových lídrů v přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku.

www.theguardian.com/gl ...

www.nature.com/article ...

2022

Ruská vojenská invaze na Ukrajině má dopad i na klima

Ukrajina, Rusko, EU

24. února vstoupila vojska Ruské federace na území Ukrajiny ve snaze obsadit Kyjev a pravděpodobně získat pod kontrolu celou Ukrajinu. Země NATO reagovaly uvalením sankcí směřovaným vůči Rusku, a také pomocí Ukrajině prostřednictvím dodávky zbraní. Válka na Ukrajině obnažila závislost států Evropské unie na ruském plynu, ropě či uranu a dalších důležitých surovinách. Jsou to právě tyto fosilní zdroje, které financují ruskou válečnou mašinérii. Nejistota ohledně dostatku fosilního zemního plynu pro domácnosti a podniky EU způsobila bezprecedentní nárůst cen energií. Evropa si začala hledat nové dodavatele - místo postupného přechodu na obnovitelné zdroje tak v zájmu bezpečnosti vsadila na staré známé fosilní zdroje: zemní plyn, ropu a uhlí. Druhou stránkou konfliktu jsou emise, vznikající přímo ve válce, či škody na životním prostředí. Na klimatickém summitu OSN COP27 v Egyptě Ukrajina prohlásila, že Ruská invaze způsobila únik velkého množství skleníkových plynů. Sekundárním následkem války a rostoucího napětí mezi západními státy a Ruskem je obnova zbrojení: zbrojařský průmysl má nejen výrazný dopad na emise skleníkových plynů, ale zároveň ubírá ze státních rozpočtů důležité finance, které mohly být použity na zavádění obnovitelných zdrojů energie, spravedlivou transformaci, adaptaci na změnu klimatu či na výzkum.

en.wikipedia.org/wiki/ ...

www.bbc.com/news/scien ...

2021

Po Bidenově zvolení se USA vrací k Pařížské dohodě

USA

Nový prezident Joe Biden podepsal návrat USA k Pařížské dohodě krátce po svém zvolení. Zrušil také problematickou výstavbu ropovodu Keystone XL. Prezident nařídil federálním úřadům, aby začaly přezkoumávat a znovu zavádět více než 100 environmentálních předpisů, které bývalý prezident Donald J. Trump oslabil nebo zrušil. Taková opatření mohou mít pozitivní dopad na politiku mezinárodních rozhodovacích orgánů a na jednání států na klimatickém summitu COP 26 v Glasgow.

www.nytimes.com/2021/0 ...

2021

Po krátkém poklesu během pandemie koronaviru světové emise CO2 znova stoupají

Svět

Světové emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v roce 2020 klesl o 4,6 procent díky snížené mobilitě lidí a zpomalení hospodářské aktivity způsobené pandemií. Zdálo se, že nahrazením docházení do zaměstnání prací z domu, snížení zahraničních pracovních cest, či trávení volného času ve svém blízkém okolí se stanou novým a trvalým trendem. Zastavila se i mnohá průmyslová odvětví. Od roku 2021 však emise začaly znovu růst. Ke světovému růstu nejvíce přispěly emise z výroby a z energetického sektoru. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu, snížení oteplování atmosféry na klíčovou úroveň okolo 1,5 °C vyžaduje, aby světové emise skleníkových plynů dosáhly vrcholu nejpozději v roce 2025 a dále už jenom klesaly. Naděje, že se tak stane, se v roce 2020 nenaplnila.

www.nationalgeographic ...

www.dw.com/en/global-c ...

2020

Koronavirus a zpomalení ekonomiky

EU, Svět

Pandemie koronaviru Covid-19 vyvolala na celé planetě nečekanou nejistotu. Otřáslo to přesvědčením, že člověk jako lidský druh je vždy pánem situace na Zemi. Během několika měsíců byly omezeny mezinárodní lety, světová ekonomika se ocitla v recesi, miliony lidí přišly o práci a další žijí v nejistotě a strachu. Je těžké předvídat budoucí vývoj lidstva, ale jedno je jasné: Klimatická krize a šesté masové vymírání druhů stále trvá a nabírá na síle. Čas na jejich řešení se krátí.

www.sciencenews.org/ar ...

www.theguardian.com/en ...

2020

20. dubna 2020 se ceny ropy poprvé v historii propadají do záporných hodnot kvůli koronaviru

Svět

20. duben 2020 je prvním dnem v historii, kdy se ceny ropy dostaly do záporných hodnot. Příčinou krize je pokles zájmu o ropu v důsledku koronaviru. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla na záporných 37,63 USD ze 17,85 USD na začátku obchodního dne. Stalo se tak v době, kdy se OPEC+ dohodl na snížení produkce o 10 milionů barelů denně ve snaze stabilizovat ceny ropy. Ukazuje se, že i přes snahu těchto zemí o zvýšení cen poptávka neustále klesá. Spolu s omezením skladovacích kapacit v americkém středisku Cushing v Oklahomě to způsobilo extrémní pokles ceny této suroviny.

globalriskinsights.com ...

2019

Madridská konference o klimatu COP 25 bez posunu vpřed

Madrid, Španělsko

Jednání OSN o změně klimatu COP25 skončilo v Madridu v neděli ráno, téměř o 40 hodin později, než bylo původně plánováno. Po dvou týdnech zdlouhavých rozhovorů věnovaných řešení problému oteplování planety se světovým lídrům nepodařilo dosáhnout žádných skutečných výsledků.

Rychlost, s jakou bohaté země, včetně například Austrálie, blokovaly pokrok v kritických bodech diskuse, rozzuřila pozorovatele i národní delegáty. Jeden z nejslabších klimatických výsledků v historii přišel v důsledku masivních protestů Fridays for Future a Extinction Rebellion, mezinárodní stávky za klima a nebývalého zájmu médií o téma klimatické krize.

theconversation.com/th ...

2018

Právník David Buckel se upálil, aby upozornil na změnu klimatu

New York, USA

Významný americký právník se upálil v newyorském parku na protest proti změně klimatu. Ostatky 60letého Davida Buckela byly nalezeny v Prospect Parku v Brooklynu. V dopise na rozloučenou, který byl nalezen poblíž, Buckel napsal, že se upálil fosilním palivem, aby symbolicky poukázal na to, co podle něj poškozuje Zemi. Napsal, že většina lidí dýchá znečištěný vzduch, a proto mnoho lidí předčasně zemřelo. Buckel byl známý svou obhajobou práv gayů, leseb a transsexuálů a později spolupracoval s několika ekologickými skupinami. „Znečištění devastuje naši planetu a činí ji neobyvatelnou kvůli znečištěnému vzduchu, půdě, vodě a jejich vlivu na počasí," uvedl právník v dopise na rozloučenou, z něhož citoval deník New York Times. Noviny také uvedly, že zpráva byla krátce před nalezením Buckelova těla zaslána e-mailem několika tiskovým agenturám.

www.theguardian.com/en ...

2018

Greta Thunbergová a zahájení stávek ve škole Fridays for Future

Švédsko, Svět

Školní stávka za klima (švédsky Skolstrejk för klimatet), známá také pod různými názvy, například Fridays for Future (FFF), vznikla jako mezinárodní studentské hnutí. Účastníci v pátek vynechávají vyučování, aby se zúčastnili demonstrací a požadovali po politicích, aby zabránili postupující změně klimatu a přešli od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie.

Medializace a široká organizace protestů začala poté, co švédská školačka Greta Thunbergová v srpnu 2018 protestovala před švédským parlamentem Riksdag s transparentem "Skolstrejk för klimatet". Na celosvětové stávce 15. března 2019 se sešlo více než milion stávkujících. Ve 125 zemích proběhlo přibližně 2 200 stávek. Během Global Future Week 2019 proběhlo 4 500 stávek ve více než 150 zemích, které se soustředily především na pátek 20. září a pátek 27. září. Pravděpodobně největší stávkou za klima na světě byla stávka v pátek 20. září 2019, které se zúčastnily přibližně 4 miliony demonstrantů.

en.wikipedia.org/wiki/ ...

2017

USA oznamují odstoupení od Pařížské dohody

USA

1. června 2017 oznámil americký prezident Donald Trump, že Spojené státy odstupují od Pařížské dohody o zmírňování změny klimatu z roku 2015 a zahájí jednání o opětovném přistoupení k dohodě „za podmínek, které budou spravedlivé pro Spojené státy, jejich podniky, pracovníky, obyvatele a daňové poplatníky", nebo uzavřou novou dohodu. Trump prohlásil, že „Pařížská dohoda podkopává [americkou] ekonomiku" a „USA budou trvale znevýhodněny". Dodal, že odstoupení bude v souladu s jeho politikou America First.

www.theguardian.com/us ...

2015

První osoba, která oficiálně požádala o status klimatického uprchlíka

Kiribati, Nový Zéland

Ioane Teitiota je první osobou, která oficiálně požádala o azyl jako klimatický uprchlík. Ze souostroví Kiribati, které je ohroženo stoupající hladinou moře, emigroval na Nový Zéland, kde požádal o status uprchlíka. Po čtyřech letech soud jeho žádost zamítl a byl deportován zpět na Kiribati. Tam jeho domov ohrožují přílivové vlny stoupajícího oceánu.

„Jsem ve stejné situaci jako lidé, kteří utíkají před válkou. Ti, kdo se bojí smrti, jsou na tom stejně jako já," říká.

www.bbc.com/news/world ...

2015

Pařížská dohoda o klimatu

Paříž, Francie, Svět

V roce 2016 byla podepsaná Pařížská dohoda. Ta je součástí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), která se zabývá především snižováním emisí skleníkových plynů a přizpůsobováním se změnám klimatu. Text dohody byl projednán zástupci 196 smluvních stran na 21. konferenci UNFCCC v Le Bourget u Paříže a byl přijat konsensem 12. prosince 2015. Dohodu postupně podepsali všichni členové UNFCCC a jejími stranami se stalo 189 států. Jedinými velkými znečišťovateli, kteří nejsou smluvními stranami, jsou Írán a Turecko.

Dlouhodobým cílem Pařížské dohody je omezit nárůst průměrné globální teploty pod 2 °C oproti předindustriálnímu období a pokračovat v úsilí o omezení nárůstu na 1,5 °C. Tím by se podstatně snížila rizika a dopady změny klimatu.

unfccc.int/process-and ...

2011

Havárie jaderné elektrárny Fukušima 1

Tóhoku, Japonsko

Havárie byla způsobena sérií pokračujících poruch zařízení a únikem radioaktivního materiálu v jaderné elektrárně Fukušima 1 po zemětřesení a tsunami v Tóhoku 11. března 2011. Přestože se nejedná o nejhorší jadernou havárii, měla havárie elektrárny Fukušima 1 dalekosáhlé důsledky. Po Fukušimě Německo trvale odstavilo osm ze svých 17 reaktorů a zavázalo se, že zbývající reaktory odstaví do konce roku 2022. To však způsobilo přechod na výrobu elektřiny z uhlí, což vedlo k výraznému zvýšení emisí CO2 v Německu. Itálie v referendu drtivou většinou hlasů rozhodla, že nebude využívat jadernou energii. Švýcarsko a Španělsko zakázaly výstavbu nových reaktorů.

en.wikipedia.org/wiki/ ...

1998

New York Times odhalují plán American Petroleum Institute na manipulaci s vědeckými poznatky o změně klimatu

USA

Deník New York Times na základě dokumentů, které unikly neziskové ekologické organizaci National Environmental Trust, odhalil, že Americký ropný institut připravuje plán za 5 milionů dolarů, jehož cílem je zpochybnit vědecké poznatky o změně klimatu. Na plánu se podíleli také zástupci společností Exxon a Chevron. Jedním z jeho cílů je „najít, zapojit a vyškolit tým pěti nezávislých vědců, kteří se budou podílet na práci s médii. Jedná se o osoby, které se dlouhodobě nezviditelňují a/nebo neúčastní debat o změně klimatu. Tento tým se bude skládat spíše z nových tváří, které se přidají k uznávaným vědcům, kteří se k této problematice již vyjadřují" (str. 6 přílohy zprávy Greenpeace).

www.nytimes.com/1998/0 ...

www.greenpeace.org/usa ...

1992

Podpis úmluvy o změně klimatu v Rio de Janeiru

Rio de Janeiro, Brazílie

V Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, kterou podepsalo 154 zemí v Rio de Janeiru, se signatáři zavázali zabránit „nebezpečnému" oteplování způsobenému skleníkovými plyny a stanovili pro průmyslové země počáteční cíl snížení emisí: do roku 2000 dosáhnout úrovně emisí z roku 1990.

www.newscientist.com/a ...

en.wikipedia.org/wiki/ ...

1989

Pád Berlínské zdi a Sametová revoluce

Východní Evropa

Pád Berlínské zdi (německy Mauerfall) 9. listopadu 1989 byl klíčovou událostí světových dějin. Znamenal pád železné opony a začátek konce vlády komunistické strany ve východní a střední Evropě. O tři týdny později byl na summitu na Maltě vyhlášen konec studené války a v říjnu následujícího roku došlo ke sjednocení Německa. Události Sametové revoluce (17. listopadu - 29. prosince 1989) ukončily vládu komunistické strany v Československu. Po odstoupení komunistické federální vlády zvolilo Federální shromáždění Československé socialistické republiky svým předsedou Alexandra Dubčeka a 29. prosince 1989 byl prezidentem republiky zvolen Václav Havel. Hospodářské změny po revoluci vedly k postupnému uzavírání některých podniků, zejména ve strojírenství. Díky tomu a také díky odstavení nerentabilních vysokoemisních technologií emise na Slovensku výrazně klesly ze 74,7 Mt v roce 1990 na 40,6 Mt v roce 2014. To představuje snížení o 45,6 %. To je největší procentuální pokles mezi zeměmi Visegrádské čtyřky. Za Slovenskem následuje Maďarsko (39,2 %), Česká republika (36,8 %) a Polsko (19,6 %).

1988

Zpráva Jamese Hansena pro Senát USA

USA

23. června 1988, v extrémně horkém dni ve Washingtonu, předložil James Hansen výboru amerického Senátu zprávu, která dokazuje, že „skleníkový efekt, který mění naše klima, byl vědecky prokázán". Hansen byl v té době vedoucím Goddardova institutu pro vesmírná studia NASA a jeho svědectví rozhodně nebylo prvním oficiálním varováním před „skleníkovým efektem". Zpráva pro prezidenta Lyndona Johnsona z roku 1965 předpovídala „měřitelné a možná významné změny klimatu v nadcházejících desetiletích" a byla první, o níž se významně psalo v domácích médiích. Občané začali vnímat problém spalování fosilních paliv.

grist.org/article/a-cl ...

www.newyorker.com/news ...

1987

Schválení Montrealského protokolu

Montreal, Kanada, Svět

16. září 1987 byl podepsán mezinárodní protokol zakazující používání chemických látek, které poškozují ozonovou vrstvu. Díky tomuto rozhodnutí se ozonová vrstva vrací do normálu, tj. do stavu před rokem 1980. Pravděpodobně jí dosáhne mezi lety 2050 a 2070. Montrealský protokol je pozitivním příkladem, kdy se díky mezinárodní dohodě podařilo zvrátit poškození stratosféry způsobené člověkem, tedy vypouštění chemických látek do ovzduší. Vytváří precedens, který by v případě dohody mezi státy o emisích skleníkových plynů mohl dát naději na řešení změny klimatu.

en.wikipedia.org/wiki/ ...

1986

Černobylská havárie

Černobyl, Ukrajina (Sovětský svaz)

K černobylské havárii došlo 26. dubna 1986 v jaderné elektrárně Černobyl na Ukrajině (tehdy součást Sovětského svazu). Jednalo se o nejhorší jadernou havárii v historii jaderné energetiky. Nehoda vyvolala obavy o bezpečnost sovětského jaderného průmyslu a na mnoho let zpomalila jeho rozvoj.

sk.wikipedia.org/wiki/ ...

1979

První světová konference o klimatu

Ženeva, Švýcarsko

První konference o klimatu se konala ve dnech 12. až 23. února 1979 v Ženevě pod záštitou Světové meteorologické organizace OSN (WMO). Byla to především vědecká konference, určená pro odborníky z různých vědních oborů. Vznikl Světový klimatický program a Světový program výzkumu klimatu a také Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC, 1988). IPCC se zabývá výzkumem, monitorováním a šířením informací důležitých pro pochopení změny klimatu, jejích možných dopadů a možností adaptace a zmírnění. Panel je založen na vědeckém recenzním řízení, na němž se podílejí stovky vědců z více než 120 zemí světa bez nároku na honorář.

1979

Globální ropná krize a pokles emisí

Írán, USA, Svět

Ropná krize v roce 1979 byla způsobena poklesem těžby ropy v důsledku islámské revoluce v Íránu. Přestože celosvětová nabídka ropy klesla jen asi o čtyři procenta, reakce na ropných trzích výrazně zvýšila cenu ropy v následujících 12 měsících, a to více než dvojnásobně na 39,50 USD za barel. Růst cen vedl k nedostatku pohonných hmot a dlouhému čekání u čerpacích stanic, podobně jako tomu bylo v roce 1973 při ropné krizi. V následujících třech letech však došlo k výraznému poklesu celosvětových emisí CO2.

en.wikipedia.org/wiki/ ...

www.theguardian.com/co ...

1979

Zástupci největších ropných společností se na pravidelných setkáních zabývají změnou klimatu

USA

V letech 1979-1983 se největší ropné společnosti, včetně Exxon Mobil, Amoco, Phillips, Texaco, Shell, Sunoco, Sohio a Chevron (tehdy ještě jako dvě společnosti: Standard Oil of California a Gulf Oil), pravidelně scházely, aby diskutovaly o vědeckých poznatcích o změně klimatu a jejích dopadech. Setkání byla organizována s podporou Amerického ropného institutu. Z dokumentů, které později unikly na veřejnost, vyplývá, že tyto společnosti věděly o změnách klimatu způsobených spalováním fosilních paliv a že v budoucnu pravděpodobně ponesou jejich následky.

insideclimatenews.org/ ...

1970

První oslava Dne Země

USA

Den Země se slaví každoročně 22. dubna po celém světě, s cílem upozornit na potřebu chránit přírodu. Během konference UNESCO v San Francisku navrhl mírový aktivista John McConnel, aby byl jeden den vyhlášen jako den, kdy se vzdá hold Zemi a míru. Poprvé navrhl datum 21. března 1970 jako datum tohoto svátku. Americký senátor Gaylord Nelson později navrhl uspořádat 22. dubna 1970 celonárodní osvětovou akci (teach-in). Společně s aktivistou a organizátorem akcí Denisem Hayesem pojmenovali tento svátek "Den Země". Poprvé se slavil v roce 1970 a nyní zahrnuje akce koordinované sítí Earth Day Network ve více než 193 zemích.

www.earthday.org/ ...

en.wikipedia.org/wiki/ ...

1968

Zveřejnění snímku pohledu na Zemi z Měsíce

Měsíc

Tato fotografie planety Země s kouskem povrchu Měsíce se nazývá "Východ Země". Pořídil ji astronaut William Anders během mise Apollo 8 a je považována za nejdůležitější fotografii životního prostředí, která kdy byla pořízena. Perspektiva vnímání naší planety jako křehkého útvaru uprostřed velkého černého světa podle některých odborníků znamenala počátek globálního environmentálního hnutí. Začali jsme si uvědomovat limity planety, a tedy i limity našeho jednání.

Padesát let po pořízení fotografie William Anders poznamenal: "Vydali jsme se prozkoumat Měsíc a objevili jsme Zemi."

en.wikipedia.org/wiki/ ...

1958

Začátek měření koncentrace CO2 na sopce Mauna Loa

Mauna Loa, Havaj

Začalo referenční měření koncentrace CO2 v atmosféře. Tato koncentrace se měří dodnes (dříve se používaly jen proxy metody), graf je každý den aktualizovaný.

keelingcurve.ucsd.edu/ ...

1946

Poválečný boom

Svět

Po hrůzách druhé světové války vstoupil svět do fáze obnovy a hospodářského rozmachu. Klíčovou roli hrál průmysl a technologie, které byly vyvinuty během války. Revolučními změnami byly masový rozvoj letecké dopravy, lety do vesmíru, ale také intenzivní průmyslové zemědělství, výroba elektřiny, masivní výstavba budov, urbanizace a změny ve způsobu stravování a skladování potravin. Znamenalo to dočasnou hospodářskou prosperitu, ale velmi významně přispělo ke zvýšení emisí CO2 do atmosféry a ke skleníkovému efektu. Přestože vliv CO2 na atmosféru byl již poměrně dobře zdokumentován, málokdo si tehdy myslel, že ekonomická prosperita založená na fosilních palivech může mít v budoucnu katastrofální následky.

1939

Druhá světová válka

Evropa, Afrika, Asie, Tichomoří, americký kontinent a Austrálie

www.britannica.com/eve ...

1919

Meziválečné období položilo základy masové industrializace a těžby fosilních paliv

Evropa, Afrika, Asie, Blízký východ

První světová válka začala s koňmi a povozy a skončila s tanky, letadly a automobily poháněnými ropnými produkty. Tato změna se následně přenesla i do civilního života.

Ford T se stal prvním sériově vyráběným automobilem na světě. Prodalo se více než 16 milionů kusů. Automobilky v Československu, Německu, Velké Británii a USA doslova chrlily auta z výrobních linek. Města, silniční infrastruktura, budovy, služby, globální obchod a zahraniční politika se radikálně změnily. Ne všechny průmyslové země měly dostatek vlastních zásob ropy, a proto se zaměřily na dovoz ropy z Blízkého východu, zejména z nástupnických států Osmanské říše a Persie (dnešního Íránu). Ne vždy se však tento vývoz uskutečňoval se souhlasem místního obyvatelstva, což průmyslové státy často přivádělo do konfliktů.

theconversation.com/ho ...

1914

První světová válka

Evropa, Afrika, Asie, Blízký východ

sk.wikipedia.org/wiki/ ...

1912

Novozélandské noviny zveřejňují článek o skleníkovém efektu ze spalování uhlí

Nový Zéland

Novozélandské noviny zveřejnily zprávu, že emise ze spalování uhlí vedou ke skleníkovému efektu. Je to jeden z prvních dochovaných článků, který uvádí, že spalování uhlí vede k ničení životního prostředí. V článku se uvádí, že se tento efekt projeví až za několik století. Ve skutečnosti se začal projevovat už v době, kdy byla zpráva publikována.

qz.com/817354/scientis ...

scontent.fksc1-1.fna.f ...

www.snopes.com/fact-ch ...

1896

První vědecké poznatky, podle nichž může spalování fosilních paliv vést k oteplování atmosféry

Švédsko, USA

Švédský vědec Svante Arrhenius a Američan P. C. Chamberlain nezávisle na sobě zjistili, že oxid uhličitý (CO2), který lidstvo vypouští do atmosféry při spalování fosilních paliv, může způsobovat problémy. Oba vědci zjistili, že to může způsobit globální oteplování, ale ani jeden z nich nevěděl, že tento proces již začal.

www.newscientist.com/a ...

www.rsc.org/images/Arr ...

1885

Motorwagen, první automobil se spalovacím motorem

Německo

Karl Benz představil veřejnosti automobil Motorwagen, který je považován za první skutečný automobil se spalovacím motorem. Cena patentního vozu Benz Patent-Motorwagen v roce 1885 činila 600 říšských marek, což dnes odpovídá ceně přibližně 3 500 EUR. Svým designem připomínal spíše kočár a výkon jeho jednoválcového motoru se dá jen těžko srovnávat se současnými automobily. Tento patent nicméně vyvolal naprostou revoluci v osobní dopravě a s tím související nárůst emisí skleníkových plynů. Například emise z dopravy v současnosti představují 30 % všech emisí v EU a více než 60 % z nich pochází z osobní dopravy (automobilů). Emise z dopravy v Evropě i v České republice(a na Slovensku) stále rostou.

en.wikipedia.org/wiki/ ...

1712

Uvedení do provozu prvního parního stroje

Velká Británie

Britský konstruktér Thomas Newcomen vytvořil první parní stroj pro víceúčelové použití. To odstartovalo průmyslovou revoluci, která přinesla široké průmyslové využití uhlí.

en.wikipedia.org/wiki/ ...

1700

Uhlí se stává dominantním zdrojem energie

Svět

Uhlí se k různým účelům využívá již více než pět tisíc let. Používalo se již ve staré Číně k výrobě mědi a ve starém Římě ke zpracování železné rudy, ale skutečné masové využití našel tento anorganický materiál až v době průmyslové revoluce. Průlomem bylo jeho využití na železnici, kde pohánělo parní vlaky, ale také lodě a těžební stroje. Často se také používalo v domácnostech - k vytápění nebo vaření. Nahradilo do té doby používané dřevo, ale jeho zásoby v blízkosti lidských obydlí se ztenčovaly, a tak jeho cena rostla. Díky tomu se dřevěné uhlí stalo velmi důležitým zdrojem energie a tepla. Uhlí však mělo nejen tento praktický, ale i politický význam, a to právě pro svůj význam a široké využití. Horníci hráli v boji za práva pracujících velmi významnou roli, jejich stávky ohrožovaly hospodářské podmínky země a často rozhodovali o politické reprezentaci.

Volba2050.world
Volba2050.world

Skrolujte nahoru

Potiahnite dolu