Predstavme si 2050

Nevieme, kam ideme, k čomu smerujeme, v akej krajine a v akom svete chceme žiť. Neustále sa pozeráme do minulosti, intenzívne prežívame prítomnosť a budúcnosť je len zriedka objektom našich úvah.

Budeme ešte stále jazdiť na súkromných benzínových autách, spaľovať uhlie a jazdiť cez pol sveta na exotické dovolenky? Budeme môcť chodiť do zdravých lesov, alebo budeme mať súkromné rezervácie? Ako budeme pracovať? Kde budeme žiť? Čo, alebo kto najviac ovplyvní našu budúcnosť? A akú ju vlastne chceme mať?

To sú otázky, ktoré sa nás málokto pýta, ale musíme si ich položiť. Každý deň totiž robíme rozhodnutia, ktoré našu budúcnosť ovplyvnia. Ak nevieme, kam smerujeme a čomu sa chceme vyhnúť, je to, akoby sme jazdili na bicykli so zatvorenými očami. Síce sme v pohybe, ale nevieme, či nenarazíme a ani kadiaľ vedie cesta.

Poďme to teda spoločne zmeniť
a Predstavme si 2050.

Chcem sa zapojiť

Pozvi kamarátov, kamarátky, známych, babičky, spolužiakov, aby si tiež predstavili rok 2050.

Čím viac ľudí sa prieskumu zúčastní, tým väčšiu výpovednú hodnotu bude mať. Na budúcnosti nás a našich detí záleží. A preto by sme vás chceli poprosiť, aby ste do prieskumu zapojili čo najviac ľudí z vášho okolia. Je to rýchle, jednoduché a v mnohom obohacujúce.

Skúste začať tým, že pozvete
3 svojich kamarátov a kamarátky.

Súťaž a podmienky

Vyplnením prieskumu sa môžete zapojiť do žrebovania o fantastické ceny.

1.cena Smart hodinky
2.cena Vermikompostér
3.cena kniha Ne/Udržateľní

Prečo si mám predstaviť práve rok 2050?

Rok 2050 je pre náš život kľúčový. Viaže sa k nemu viacero cieľov a dlhodobých stratégií v oblasti uhlíkovej neutrality a riešenia klimatickej zmeny. Zaviazali sme sa k nim aj ako krajina. Ide napríklad o Parížsku klimatickú dohodu, Európsku zelenú dohodu alebo o Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenska. Tento rok sa môže zdať ako príliš vzdialený, ale je vhodné nad ním rozmýšľať, aby sme vedeli, kam chceme smerovať a ako sa tam dostať.

Prečo práve tento typ prieskumu?

Reprezentatívne sociologické prieskumy sú finančne náročné, navyše nepracujú s momentom aktívnej participácie a procesom vzdelávania. Nám ide o to, aby sa čo najväčší počet ľudí mohol slobodne a otvorene vyjadriť, ako si predstavuje svoju budúcnosť. Považujeme to za kľúčové pri formovaní politík, opatrení a dlhodobých stratégií Slovenska.

Prečo práve tieto otázky?

Našim záujmom je vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom môžete zdieľať svoje predstavy o budúcnosti. Nemáme ambíciu nahradiť chýbajúce komplexné sociologické výskumy a ani participatívny proces, ktorý by mali viesť inštitúcie. Preto sme pripravili kombináciu otázok, ktorá poskytuje dostatočný priestor na vyjadrenie, nevyčerpá a umožní zapojenie pestrej skupiny ľudí.

Pre koho je určený?

Prieskum je určený pre všetkých ľudí, ktorí rozumejú textu v slovenskom jazyku. Veľmi nám záleží na tom, aby sa zapojili ľudia naprieč celou spoločnosťou. Je úplne jedno, či o klimatickej zmene nikdy nepočuli, alebo sa intenzívne zaujímajú o klimatickú krízu. Je úplne jedno, či sú z východu, alebo západu, z dediny, alebo mesta. Je úplne jedno, či práve študujú základnú školu, pracujú, alebo sú v dôchodku. Je úplne jedno koho volia, čo majú radi a koho majú radi. Žijeme tu spoločne, a preto záleží na každom hlase.

Akú má výpovednú hodnotu?

To všetko záleží od vás. Čím viac sa nás zapojí, tým lepšiu predstavu budeme mať o tom, ako ľudia vnímajú svet. Zároveň sledujeme štandardné demografické údaje, aby sme vedeli zvážiť, do akej miery sú výsledky reprezentatívne, resp. ako zodpovedne komunikovať závery.

Kto výsledky spracuje?

Ľudia v organizácii Človek v ohrození. Jej pracovníci a pracovníčky majú dostatočné metodologické a sociálno-vedné vzdelanie a skúsenosti, aby to zvládli. Samozrejme, výsledky a metodologické postupy budú konzultovať s praktizujúcimi sociologičkami a sociológmi.

Nie je toto len ďalšia zelená „agitka”?

Nie je. Človek v ohrození je humanitárnou organizáciou, ktorá sa neprofiluje ako environmentálna organizácia. Záleží nám však na tom, aby sme žili v klimaticky bezpečnom prostredí, pretože či chceme, alebo nie, klimatická zmena určuje podmienky, v ktorej sa snažíme znížiť mieru chudoby, zvýšiť kvalitu života a prispieť k dôstojnému životu na Slovensku a v zahraničí. Práve preto chceme podporiť verejnú debatu, v ktorej sa spojí dlhodobé, koncepčné a strategické uvažovanie so zapojením ľudí. Tento aspekt nám ako spoločnosti veľmi chýba.

Ako budú výsledky prieskumu použité?

  • budú anonymne spracované v rámci analýzy a vizualizácie dát.
  • budú použité v mediálnej a komunikačnej práci s cieľom podporiť dlhodobé uvažovanie verejnosti v rámci konceptu trvalo udržateľného rozvoja, jednoducho chceme ich dať vedieť celému Slovensku.
  • budú zaslané poslancom a poslankyniam v Národnej rade SR s požiadavkou na zohľadnenie predstáv zapojených ľudí.
  • budú zaslané relevantným štátnym inštitúciám a výborom s apelom na ich zohľadnenie.
  • budeme ich s vami zdielať, pretože určite aj vás zaujíma, ako premýšľame nad budúcnosťou.

O tom, kto robí túto aktivitu

Kampaň Predstavme si 2050 realizuje nezisková organizácia Človek v ohrození v spolupráci so študentkami z Nexteria Leadership Academy v rámci projektu 1Planet4all. V skutočnosti je však kampaň veľký spoločný projekt ľudí naprieč Slovenskom, pretože do prípravy kampane sa zapojili ľudia a organizácie z prostredia kultúry, občianskej spoločnosti a študentských radov.

Táto komunikačná kampaň a webová stránka boli financované z prostriedkov Európskej únie. Za obsah je výhradne zodpovedná organizácia Človek v ohrození n.o. a nemusí nutne odrážať názory donora.